Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego

Kontakt z nami

Bractwo Gwarków
Związku Górnośląskiego

ul. Kilińskiego 15
40-060 Katowice

tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

numer konta:
88 8437 0002 0010 0156 1759 0001

Jerzy Mańka - prezes Zarządu

tel. +48 519 318 800

Zygmunt Pawłowski - wice prezes

tel. +48 502 163 046

Licznik odwiedzin

Od 10 października 2011 odwiedzono nas 2522218 razy.

Restauracja Stajer

Restauracja Stajer

Wesoła

Wesoła

Karta SKUP

Karta SKUP

Fundacja Rodzin Górniczych

Fundacja Rodzin Górniczych

Losowe zdjęcie z galerii

fot. Aleksander Zembok

Aktualności

Platforma dla metanu Dodane 18 czerwca 2017 r.

17 CZERWCA 2017

Źródło: Trybuna Górnicza  Autor: Kajetan Berezowski

 

fot. Kajetan Berezowski

Metan to gaz towarzyszący zasobom złóż węgla kamiennego. Uwalnia się w trakcie prowadzonych robót górniczych. Z danych Wyższego Urzędu Górniczego i Głównego Instytutu Górnictwa wynika, że zmniejszenie produkcji węgla w ostatnich kilkunastu latach nie spowodowało znaczącego spadku ilości wydzielonego metanu. W ub.r. było to 900 mln m sześc. tego gazu. Z pokładów metanowych pochodzą już cztery na pięć ton wydobytego w Polsce węgla. Nasze górnictwo węgla kamiennego schodzi do coraz niższych pokładów. To nie sprzyja bezpieczeństwu załóg. Zapalenia i wybuchy metanu należą bowiem do największych naturalnych zagrożeń w górnictwie podziemnym.

Konieczna wymiana doświadczeń

Kopalnie coraz skuteczniej z nim walczą, odmetanowując podziemne wyrobiska. Gaz ten służy potem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, ale to wciąż tylko jedna trzecia wychwyconego metanu. Reszta wędruje do atmosfery. To niekorzystne zjawisko można również zmienić. W tym celu konieczna jest stała wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z całego świata. Zapewni ją Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla, które 8 bm. oficjalnie otwarto przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Wśród jego założycieli są: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Państwowy Instytut Geologiczny oraz Instytut Nafty i Gazu. Centrum skupia ekspertów pracujących nad nowymi metodami pozyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń. Zaproponowane przez nich rozwiązania mają przyczynić się do rozwoju technologii eksploatacji metanu, zwiększyć efektywność górniczą i przyczynić się do podniesienia stanu bezpieczeństwa w kopalniach. Centrum będzie również gromadzić informacje i doświadczenia w zakresie zarządzania metanem z kopalń z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, na co szczególny nacisk kładzie ONZ.

- Otwieramy perspektywę badawczą, ale z czasem również perspektywę komercyjnej produkcji metanu ze złóż węgla w Polsce. Z odwagą, z przedsiębiorczością, ale też opierając się na solidnych podstawach naukowych, patrzymy w przyszłość energii w Polsce - mówił podczas uroczystego otwarcia Centrum wiceminister energii Michał Kurtyka.

Najlepsze praktyki

Zdaniem prof. Stanisława Pruska, naczelnego dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa, zaangażowanie kierowanej przez niego instytucji w działania Centrum jest wynikiem uznania dla doświadczeń i kwalifikacji kadry naukowej Instytutu.

- W polskich kopalniach odmetanowanie wyrobisk prowadzone jest głównie dla zapewnienia bezpieczeństwa prac górniczych, a ujmowany metan w znacznej części uwalniany jest do atmosfery. Trzeba zachęcać społeczności, naukowców, firmy górnicze i decydentów do podnoszenia świadomości w zakresie wyzwań i możliwości, jakie daje wykorzystanie metanu z pokładów węgla. Centrum jest szansą dla rozwoju międzynarodowej współpracy w obszarze problematyki metanowej oraz transferu polskiego know-how do innych górniczych krajów świata – powiedział prof. Prusek.

- Polska ma duże doświadczenie w dziedzinie eksploatacji tego gazu. Główny Instytut Górnictwa od lat zajmuje się m.in. zwalczaniem zagrożenia metanowego w kopalniach. Robimy wszystko, aby podczas eksploatacji węgla w naszych kopalniach nie dochodziło do zapalenia metanu lub wybuchu. Projektujemy systemy pozwalające na odmetanowanie pokładów podczas prowadzonej eksploatacji. Niestety, sporo metanu po prostu nam ucieka. Dlatego pragniemy korzystać z doświadczeń naukowców z innych ośrodków badawczych na świecie. W Australii działają już elektrownie zagospodarowujące tzw. metan wentylacyjny. U nas tego metanu w powietrzu kopalnianym jest nieco mniej, ale za to mamy do zagospodarowania większe strumienie powietrza w stosunku do tego, co oferują obecnie dostępne technologie – dodał naczelny dyrektor GIG.

Zdaniem Raymonda Pilchera, przewodniczącego Grupy Ekspertów ds. metanu z kopalń, Międzynarodowe Centrum Doskonałości to bardzo istotny projekt, który może stać się źródłem wiedzy dla nauk stosowanych, inżynierii i technologii.

- Szkolenia w zakresie najlepszych praktyk, które będą organizowane przez Centrum, umożliwią górnikom zmniejszenie emisji metanu, zwiększą bezpieczeństwo podziemnego wydobycia węgla oraz stworzą warunki do zrównoważonej produkcji węgla i związanych z nim zasobów gazu - wskazał Pilcher.

Do końca października br. ma być opracowany plan działania Centrum oraz określone finansowe ramy przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji. Musi je zatwierdzić Biuro Narodów Zjednoczonych w Genewie.

« Wróć do listy nowości


© copyright 2010 - 2018 Bractwo Gwarków
tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

webdesign: Krioni Team