Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego

Kontakt z nami

Bractwo Gwarków
Związku Górnośląskiego

ul. Kilińskiego 15
40-060 Katowice

tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

numer konta:
88 8437 0002 0010 0156 1759 0001

Jerzy Mańka - prezes Zarządu

tel. +48 519 318 800

Zygmunt Pawłowski - wice prezes

tel. +48 502 163 046

Licznik odwiedzin

Od 10 października 2011 odwiedzono nas 2189896 razy.

Losowe zdjęcie z galerii

Nowe Dębieńsko

Aktualności

Platforma dla metanu Dodane 18 czerwca 2017 r.

17 CZERWCA 2017

Źródło: Trybuna Górnicza  Autor: Kajetan Berezowski

 

fot. Kajetan Berezowski

Metan to gaz towarzyszący zasobom złóż węgla kamiennego. Uwalnia się w trakcie prowadzonych robót górniczych. Z danych Wyższego Urzędu Górniczego i Głównego Instytutu Górnictwa wynika, że zmniejszenie produkcji węgla w ostatnich kilkunastu latach nie spowodowało znaczącego spadku ilości wydzielonego metanu. W ub.r. było to 900 mln m sześc. tego gazu. Z pokładów metanowych pochodzą już cztery na pięć ton wydobytego w Polsce węgla. Nasze górnictwo węgla kamiennego schodzi do coraz niższych pokładów. To nie sprzyja bezpieczeństwu załóg. Zapalenia i wybuchy metanu należą bowiem do największych naturalnych zagrożeń w górnictwie podziemnym.

Konieczna wymiana doświadczeń

Kopalnie coraz skuteczniej z nim walczą, odmetanowując podziemne wyrobiska. Gaz ten służy potem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, ale to wciąż tylko jedna trzecia wychwyconego metanu. Reszta wędruje do atmosfery. To niekorzystne zjawisko można również zmienić. W tym celu konieczna jest stała wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z całego świata. Zapewni ją Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla, które 8 bm. oficjalnie otwarto przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Wśród jego założycieli są: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Państwowy Instytut Geologiczny oraz Instytut Nafty i Gazu. Centrum skupia ekspertów pracujących nad nowymi metodami pozyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń. Zaproponowane przez nich rozwiązania mają przyczynić się do rozwoju technologii eksploatacji metanu, zwiększyć efektywność górniczą i przyczynić się do podniesienia stanu bezpieczeństwa w kopalniach. Centrum będzie również gromadzić informacje i doświadczenia w zakresie zarządzania metanem z kopalń z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, na co szczególny nacisk kładzie ONZ.

- Otwieramy perspektywę badawczą, ale z czasem również perspektywę komercyjnej produkcji metanu ze złóż węgla w Polsce. Z odwagą, z przedsiębiorczością, ale też opierając się na solidnych podstawach naukowych, patrzymy w przyszłość energii w Polsce - mówił podczas uroczystego otwarcia Centrum wiceminister energii Michał Kurtyka.

Najlepsze praktyki

Zdaniem prof. Stanisława Pruska, naczelnego dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa, zaangażowanie kierowanej przez niego instytucji w działania Centrum jest wynikiem uznania dla doświadczeń i kwalifikacji kadry naukowej Instytutu.

- W polskich kopalniach odmetanowanie wyrobisk prowadzone jest głównie dla zapewnienia bezpieczeństwa prac górniczych, a ujmowany metan w znacznej części uwalniany jest do atmosfery. Trzeba zachęcać społeczności, naukowców, firmy górnicze i decydentów do podnoszenia świadomości w zakresie wyzwań i możliwości, jakie daje wykorzystanie metanu z pokładów węgla. Centrum jest szansą dla rozwoju międzynarodowej współpracy w obszarze problematyki metanowej oraz transferu polskiego know-how do innych górniczych krajów świata – powiedział prof. Prusek.

- Polska ma duże doświadczenie w dziedzinie eksploatacji tego gazu. Główny Instytut Górnictwa od lat zajmuje się m.in. zwalczaniem zagrożenia metanowego w kopalniach. Robimy wszystko, aby podczas eksploatacji węgla w naszych kopalniach nie dochodziło do zapalenia metanu lub wybuchu. Projektujemy systemy pozwalające na odmetanowanie pokładów podczas prowadzonej eksploatacji. Niestety, sporo metanu po prostu nam ucieka. Dlatego pragniemy korzystać z doświadczeń naukowców z innych ośrodków badawczych na świecie. W Australii działają już elektrownie zagospodarowujące tzw. metan wentylacyjny. U nas tego metanu w powietrzu kopalnianym jest nieco mniej, ale za to mamy do zagospodarowania większe strumienie powietrza w stosunku do tego, co oferują obecnie dostępne technologie – dodał naczelny dyrektor GIG.

Zdaniem Raymonda Pilchera, przewodniczącego Grupy Ekspertów ds. metanu z kopalń, Międzynarodowe Centrum Doskonałości to bardzo istotny projekt, który może stać się źródłem wiedzy dla nauk stosowanych, inżynierii i technologii.

- Szkolenia w zakresie najlepszych praktyk, które będą organizowane przez Centrum, umożliwią górnikom zmniejszenie emisji metanu, zwiększą bezpieczeństwo podziemnego wydobycia węgla oraz stworzą warunki do zrównoważonej produkcji węgla i związanych z nim zasobów gazu - wskazał Pilcher.

Do końca października br. ma być opracowany plan działania Centrum oraz określone finansowe ramy przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji. Musi je zatwierdzić Biuro Narodów Zjednoczonych w Genewie.

« Wróć do listy nowości


© copyright 2010 - 2017 Bractwo Gwarków
tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

webdesign: Krioni Team

szybki kontakt

wszystkie pola są wymagane