Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego

Kontakt z nami

Bractwo Gwarków
Związku Górnośląskiego

ul. Kilińskiego 15
40-060 Katowice

tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

numer konta:
88 8437 0002 0010 0156 1759 0001

Jerzy Mańka - prezes Zarządu

tel. +48 519 318 800

Zygmunt Pawłowski - wice prezes

tel. +48 502 163 046

Licznik odwiedzin

Od 10 października 2011 odwiedzono nas 2662609 razy.

Restauracja Stajer

Restauracja Stajer

Wesoła

Wesoła

Karta SKUP

Karta SKUP

Fundacja Rodzin Górniczych

Fundacja Rodzin Górniczych

Losowe zdjęcie z galerii

fot. Józef Laksa byli pracownicy kopalni Katowice Ferdynand

Aktualności

ARP ceny węgla nadal rosną, ale pewność nie na długo Dodane 10 października 2017 r.

9 PAŹDZIERNIKA 2017

Źródło: Portal górniczy  Autor: WIG

 

fot. Witold Gałązka

- Obecnie ceny węgla na świecie zarówno energetycznego jak i koksowego przeżywają trzeci w okresie 12 miesięcy okres wzrostu. We wszystkich terminalach światowych: europejskich portach ARA, RPA Richards Bay oraz w australijskim Newcastle, indeksy cenowe oscylowały na poziomach pomiędzy 89 - 100 dol/t - podają w poniedziałek (9 października) analitycy katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w serwisie Polski Rynek Węgla.

O dalszym trendzie wzrostowym zadcydowało ograniczenie podaży węgla na rynku Atlantyku (wskutek przekierowania dostaw do Chin, Japonii, Korei Południowej oraz Taiwanu).

Wzrosty indeksów tygodniowych najdynamiczniej wystąpiły w europejskich portach ARA (29 września 90,89 dol/t, wobec 88,85 dol/t na początku miesiąca). Z kolei najwyższy dzienny indeks CIF ARA odnotowany został 20 września i wyniósł 95,12  dol/t.

- Jest on niewiele niższy od najwyższego odnotowanego w okresie ostatnich pięciu lat poziomu 96,74 dol/t  z 22 grudnia 2016 r. - zaznaczają autorzy raportu ARP.

Wzrostom cen sprzyjało też drożenie euro do dolara.

Węgiel przekierowany do Azji

- Jednak mimo to słabsza konsumpcja węgla u kluczowych odbiorców (Niemcy) może zdeprecjonować korzyści wynikające z kursów wymiany walut. Dotychczasowe osłabienie dolara w stosunku do koszyka walut miało szersze reperkusje dla międzynarodowego rynku węgla. Od stycznia dolar australijski zyskał 10 proc., japońska waluta 7 proc. a chińska 6 proc.. Tym samym wzmocnienie walut eksporterów w stosunku do dolara amerykańskiego przełożyło się na wzrost popytu w obszarze Azji-Pacyfiku i wzrost cen. Wyższe ceny w tym regionie przekierowały do Azji surowiec z Kolumbii i RPA (który tradycyjnie trafiał do odbiorców w Europie) - piszą analitycy katowickiego oddziału ARP.

i Ameryki Południowej

Przed zimą na półkuli północnej producenci energii w Korei Południowej i Taiwanie byli szczególnie zainteresowani zakupem tonażu oferowanego przez eksporterów z Kolumbii oraz RPA. Stąd też pojawiła się duża ilość przetargów na zakup surowca o konkretnych parametrach przez niektóre państwowe elektrownie w Korei Południowej. Specyfikacje niektórych przetargów obejmowały również dostawy, które realizowane będą aż do końca 2022 r. Wzrost dostaw z Kolumbii w odpowiedzi na zwiększony popyt krajów Ameryki Łacińskiej dodatkowo zredukował tonaż dostępnego surowca w obszarze Atlantyku. W sierpniu ponad 30,7 proc. dostaw węgla z Australii trafiło do Meksyku oraz Chile. Jest to najwyższy poziom odnotowany w 2017 r. i o 20,9 proc. wyższy w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r.

Na drożyźnie w Europie zyskała Afryka

Na wzroście cen w Europie zyskały również indeksy w RB w RPA. Największa dynamika wzrostów indeksów miała miejsce w pierwszej połowie miesiąca. Na dzień 15 września tygodniowy indeks RB osiągnął swoje maksimum 93,83 dol./t, a więc  o 4,66 dol/t więcej w porównaniu do notowania z początku miesiąca. Wzrostom cen węgla sprzyjały strajki, które wywołane zostały przez pracowników dwóch kopalni należących do firmy Exxaro.

Hindusi improtowali surowiec z USA, a Europa rekordowo

W międzyczasie rosło również zainteresowanie węglem z USA, w szczególności ze strony odbiorców w Indiach ponieważ rosła cena węgla z RPA, skąd do tej pory głównie zaowatrywano Indie.

Eksport węgla z USA do Europy wzrósł do najwyższego poziomu od czterech miesięcy i według danych z lipca wyniósł 975,8 tys. t, niemniej nadal pozostaje znacząco poniżej poziomu 1,2 -1,4 mln t dostarczonego na rynek w okresie pierwszego kwartału tego roku.

- Jednocześnie coraz częściej pojawiają się sygnały, że eksporterzy z USA nie będą w stanie zwiększać dostaw na obszar Oceanu Atlantyckiego, co w dłuższej perspektywie czasowej mogłoby zmniejszyć presję na ceny węgla w Europie - prognozują specjaliści rynku surowcowego ARP.

Popyt na obszarze Azji-Pacyfiku wynikał przede wszystkim z  ograniczenia krajowej podaży w Chinach i konieczności odbudowania zapasów przez indyjskie elektrownie zaraz po zakończeniu pory monsunowej. 

Żarłoczne chińskie elektrownie

Wysoki poziom konsumpcji w chińskich nadbrzeżnych elektrowniach oraz topniejące w pierwszej połowie tego miesiąca zapasy dodatkowo wspierały ceny we wrześniu. Niemniej zdaniem niektórych obserwatorów rynek w Chinach osiągnął już szczytowe wartości ponieważ wysoka produkcja hydroenergii znacząco osłabiła konsumpcję. Mimo to węgiel importowany pozostaje w dalszym ciągu atrakcyjny dla chińskich nabywców głównie ze względu na rosnące ceny surowca krajowego w następstwie konieczności przeprowadzania kontroli pod kątem bezpieczeństwa pracy w kopalniach (i w ślad za tym znaczącego zmniejszenia wydobycia na rynek wewnętrzny).

Kongres komunistów podnosi ceny węgla (przez BHP)

Celem Władz Chin było zminimalizowanie ryzyka wypadków podczas głównego politycznego wydarzenia, 18 października tj. 19-tego Krajowego Kongresu Chińskiej Partii Komunistycznej. Cena węgla krajowego o parametrach NAR 5 500 kcal/kg wyniosła 106,15 dol./t, co oznacza jej wzrost o 5,17 dol./t wobec poziomu z drugiego tygodnia września i jednocześnie jest ona najwyższa od listopada 2016 r.

Australia zyskała na azjatyckim popycie

Utrzymujące się wysokie zapotrzebowanie na węgiel z importu wśród odbiorców azjatyckich przełożyło się na wzrost cen w australijskim NEWC. W połowie miesiąca tygodniowy indeks NEWC odnotował najwyższy poziom wobec pozostałych indeksów tj. 99,44 dol./t. Według danych Reutersa, sierpniowy import Chin z Australii zwiększył się do 25,27 mln t, co jest jednocześnie najwyższym poziomem od grudnia 2016 r. Pojawiające się opóźnienia w załadunku cargo w Indonezji dodatkowo zwiększyły popyt na węgiel z Australii.

Negocjacje australijsko-japońskie

Wzrostom cen sprzyjały również trwające obecnie negocjacje cen kontraktów na dostawę węgla australijskiego dla japońskich nabywców, na okres od 1 października. Negocjacje kontraktów terminowych rozpoczęły się w połowie września przy cenie otwarcia około 100  dol. za tonę FOB Newcastle – dużego australijskiego producenta węgla na dostawę węgla energetycznego  6 322 kcal/kg GAR.

Inne źródła rynkowe podawały cenę 110  dol. FOB Newcastle, co oznaczałoby znaczący wzrost od ostatnio ustalonej ceny 94,75  dol./t. Zakupy na rynku spot nie są korzystną alternatywą dla odbiorców w Japonii, dlatego częściej opierają oni swoje zakupy na dostawach w ramach kontraktów terminowych. Tym bardziej, że zakres cenowy jest  niższy niż obecne ceny spot tj. 95-97 dol./t FOB Newcastle.

Rosjanie w grze

Jednocześnie na przestrzeni ostatniego miesiąca na obszarze Azji-Pacyfiku rosły  ceny spot węgla rosyjskiego wraz z niesłabnącym zapotrzebowaniem ze strony Korei Południowej. Cena spot dla węgla rosyjskiego NAR 6 000 kcal/kg  dostarczonego na rynek Azji-Pacyfiku wzrosła o 1,18 dol./t do 99,10 dol./t FOB Wostocznyj i jest to najwyższy poziom od 18 listopada 2016 r.

Obserwowany był również wzrost ceny węgla rosyjskiego przywożonego do Europy. Ceny dla węgla rosyjskiego o parametrach NAR 6 000 kcal/kg wzrosły o 1,62 dol./t w ciągu tygodnia do 89 dol./t FOB Porty Bałtyckie. Koszty frachtów dla węgla rosyjskiego dostarczanego z Portów Bałtyckich do ARA wyniosły około 7 dol./t , tj. o 0,50 dol./t więcej, podczas gdy koszty frachtów z Murmańska do Rotterdamu obniżyły się o 0,50 dol./t tj. do 6,80 dol./t.

Długofalowo mniej pewności dla węgla

- Mimo tak pozytywnych zjawisk, jakie zachodzą na międzynarodowym rynku węgla na przestrzeni kilku miesięcy, długofalowa perspektywa dla węgla staje się mniej pewna, gdyż kolejne kraje deklarują rezygnację z tego paliwa lub jego znaczące ograniczenie - podkreślają autorzy raportu ARTP.

Zdaniem analityków Citi, w długim horyzoncie czasowym popyt na węgiel energetyczny powinien ulec osłabieniu, z powodu spadku popytu na energię przy spadających cenach konkurencyjnych nośników – źródeł odnawialnych i gazu ziemnego. W opinii analityków, mimo iż w 2016 r. nastąpiło zwiększenie zdolności produkcji energii z węgla, nowe inwestycje w energetykę węglową mierzone podjętymi decyzjami inwestycyjnymi spadły gwałtownie.

W okresie ostatnich 10 lat następowało zwiększenie zdolności produkcji energii z węgla o 80 GW rocznie, natomiast popyt na węgiel osiągnął swoje maksimum w 2013-2014 r.

- W dłuższym horyzoncie czasowym popyt na węgiel będzie osłabiany gwałtowną redukcją finansowania projektów węglowych i ostatnimi wzrostami cen węgla - piszą eksperci katowickiego oddziału ARP w raporcie o rynkach surowcowych.

« Wróć do listy nowości


© copyright 2010 - 2018 Bractwo Gwarków
tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

webdesign: Krioni Team