Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego

Kontakt z nami

Bractwo Gwarków
Związku Górnośląskiego

ul. Kilińskiego 15
40-060 Katowice

tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

numer konta:
88 8437 0002 0010 0156 1759 0001

Jerzy Mańka - prezes Zarządu

tel. +48 519 318 800

Zygmunt Pawłowski - wice prezes

tel. +48 502 163 046

Licznik odwiedzin

Od 10 października 2011 odwiedzono nas 2662574 razy.

Restauracja Stajer

Restauracja Stajer

Wesoła

Wesoła

Karta SKUP

Karta SKUP

Fundacja Rodzin Górniczych

Fundacja Rodzin Górniczych

Losowe zdjęcie z galerii

fot. Jerzy Mańka

Aktualności

Sejm przyjął Ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym, za tydzień wypowie się Senat Dodane 13 października 2017 r.

12 PAŹDZIERNIKA 2017

Źródło: Portal górniczy  Autor: Łukasz Wróblewski Autor: PAP


fot. Krzysztof Białoskórski

Przed godziną 19. w trzecim czytaniu posłowie uchwalili projekt ustawy o wypłacie ekwiwalentów z tytułu utraconych deputatów węglowych. Trafi on teraz do Senatu.

Ostatecznie posłowie przegłosowali projekt w wersji zaproponowanej wcześniej przez Komisję do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Rozszerzyła ona prawo do ekwiwalentu na wszystkie osoby, które posiadały prawo do bezpłatnego węgla nie tylko na podstawie układów zbiorowego pracy, ale też porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwach górniczych.

Wydłużyła również termin składania wniosku o wypłatę świadczenia z 10 do 21 dni.

Trzecie czytanie ustawy rozpoczęło się po 18.30. Przed decydującym głosowaniem posłowie PO zgłosili ponownie kilka poprawek zakładających m.in. przedłużenie terminu składania wniosków aż do 15 grudnia. Zostały one jednak odrzucone.

Głos zabrał również poseł PSL Mieczysław Kasprzak, który nawiązał do wcześniejszego pomysłu szefa ludowców ludowca Władysława Kosiniaka-Kamysza, o którym już portal nettg.pl donosił. Kosiniak-Kamysz niespodziewanie zaproponował, aby obciąć kwotę rekompensat za deputaty z 2,3 do 1 mld zł, a resztę przekazać głodującym lekarzom. Jak tłumaczył, nie chodziło, żeby „zabierać jednej grupie dla innej” tylko rozłożenie wypłat w czasie.

– Żeby wypłacić w grudniu połowę rekompensat, a kolejną w styczniu już z nowego budżetu – przekonywał.

Jego stanowiska nie podzielili jednak inni parlamentarzyści. Olbrzymią przewagą głosów posłowie uchwalili ustawę w wersji komisji energii. Za były 423 osoby, przeciw 1, a 10 wstrzymało się od głosu.

W przyszłym tygodniu uchwaloną w czwartek ustawą ma zająć się Senat. Po podpisaniu przez prezydenta regulacja ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu. Od tego czasu uprawnione osoby będą miały 21 dni na złożenie wniosków o rekompensatę oraz stosownych oświadczeń. Pieniądze mają być wypłacone do końca roku; w przyszłym roku rozpatrywane będą jeszcze odwołania osób uprawnionych, które nie otrzymały rekompensat.

Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętą przez Sejm Ustawą uprawnieni do świadczenia są emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do emerytury lub renty i pobierali deputat węglowy na podstawie układów zbiorowych pracy oraz rozmaitych innych regulacji, a utracili deputaty przed wejściem w życie ustawy. Na rekompensatę mogą także liczyć wdowy, wdowcy i sieroty, otrzymujące renty rodzinne po uprawnionych do deputatu górnikach - w tym przypadku 10-tysięczną rekompensatę dzieli się proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych do świadczeń po zmarłym górniku.

Osoby uprawnione powinny złożyć do właściwego przedsiębiorstwa górniczego wnioski o rekompensatę. Roszczenia dotyczące rekompensat mają wygasnąć po roku od złożenia wniosku. W projekcie ustawy wskazano dane, jakie muszą znaleźć się we wniosku o rekompensatę oraz zapisy towarzyszących wnioskom oświadczeń. Od odmowy wypłaty będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

Uprawnieni będą musieli złożyć oświadczenia dotyczące m.in. tego, iż po otrzymaniu rekompensaty nie będą "występować z roszczeniami z tytułu wypowiedzenia układu zbiorowego pracy w zakresie prawa do bezpłatnego węgla". Wzory wniosków i oświadczeń mają być zamieszczone m.in. na stronach internetowych firm górniczych w dniu wejścia w życie ustawy. Rekompensaty nie obejmą osób, których roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

Rekompensaty będą finansowane z dotacji celowej przyznawanej firmom górniczym przez ministra energii, który wystąpił o zabezpieczenie środków na ten cel do ministra finansów; wcześniej szefowie obu resortów anonsowali zmianę ustawy budżetowej w tym zakresie. Rozliczenie dotacji będzie monitorować Agencja Rozwoju Przemysłu. Według autorów ustawy świadczenie nie ma charakteru niedozwolonej pomocy publicznej.

« Wróć do listy nowości


© copyright 2010 - 2018 Bractwo Gwarków
tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

webdesign: Krioni Team