Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego

Kontakt z nami

Bractwo Gwarków
Związku Górnośląskiego

ul. Kilińskiego 15
40-060 Katowice

tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

numer konta:
88 8437 0002 0010 0156 1759 0001

Jerzy Mańka - prezes Zarządu

tel. +48 519 318 800

Zygmunt Pawłowski - wice prezes

tel. +48 502 163 046

Licznik odwiedzin

Od 10 października 2011 odwiedzono nas 2188786 razy.

Losowe zdjęcie z galerii

...

Digitalizacja

Książki, druki, albumy itp. opublikowane przez Bractwo w ŚBC Dodane 17 października 2014 r.

Alfabetyczny spis tytułów 131 książek, albumów (zbiór) i innych w ŚBC:

Absolwenci Wydziału Górniczego AGH w Krakowie Sekcji Projektowania i Budowy Zakładów Górniczych i Ekonomiki Górniczej

Akt nadania złotej odznaki honorowej "Zasłużony dla górnictwa PRL" KWK "Mysłowice"

Akt nadania Orderu Sztandaru Pracy I Klasy KWK "Mysłowice"

Albumy - Jana Mitręgi

ALMA MATER GLIVICIENSIS - Szkoła kadry gwarków Śląskich

Analiza większych pożarów w kopalniach węgla

Bergbaukunde - 1910

Bergbaukunde - 1942

Bergbaukunde - 1943

Bergpolizeiverordnung für die Steinkohlenbergwerke (...) 1934

Bernard Szczech i jego publikacje z lat 1974-2009

Byłem przy tym

Design of Underground Hard-Coal Mines

Dwadzieścia lat działalności "ALPEX" Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Dzieje budynku Gimnazjum nr 13 w Bytomiu-Miechowicach i placówek szkolnych w nim funkcjonujących w latach (1910) 1913–2012

Dzieje dzielnicy śląskiej "Sokoła"

Dzieje kopalni węgla kamiennego Rydułtowy - Anna Kopalnia CHARLOTTE 1806 – 1945

Ferdynand III, król Czech i Węgier, potwierdza przywileje miasta Woźniki oraz nadaje nowe prawa (25 kwiecień 1631)

Ferdynand III król Czech i Węgier potwierdza przywileje dla miasta Woźniki oraz nadaje nowe prawa (25 kwiecień 1631)

Gdzie Twoje korzenie

Górnictwo I - 1950

Górnictwo. Tom I Zarys Górnictwa - 1959

Górnictwo T.II

Górnictwo ogólne cz.I

Górnictwo ogólne cz.II

Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce. Efektywność Rekonstrukcja Zarządzanie 1989-1995 od "okrągłego stołu" do "wyzwań końca XX wieku"

Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce. Ku następnej generacji kopalń i sektora (1996 - 2005)

Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce. Krytyczna ocena sposobu przeprowadzenia rynkowej transformacji i dyskusja problemów wciąż oczekujących na rozwiązanie 2006-2013

Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku

Gwarek Prof. Bolesław Krupiński

Gwarek Jan Mitręga

GWARKOWIE Ordunek gorny - edycja krytyczna. Działalność górniczych Izb Tradycji

GWARKOWIE Projektanci kopalń

HANYS Poemat

Historja górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku Cz.I

Historja górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku Cz.II

Historja górnictwa kruszcowego w rejonie Bytomia

Historja Parafji Mysłowickiej

Jubileusz 40-lecia istnienia firmy Kopalnia Piasku Szczakowa S.A.

Józefa Lompy kronika kościoła w Lubszy 1817 - 1832

Kalendarz górniczy Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały" 1989

Knurów – miasto na węglu wyrosłe

Koncentracja wydobycia - w j. chińskim - 波兰煤矿生产集中化 〔波〕扬•米特伦加著 张友云译芦子干邢兆铭校

Kopalnia Anna na dawnej i współczesnej fotografii 1832-2004

Kopalnia Szczęście Beaty Beatensglück w Niewiadomiu

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały" 1779 - 2009. 230 lat górnictwa na terenie Łazisk

Kopalnia Węgla Kamiennego HOYM IGNACY

Kopalnia Węgla Kamiennego RYDUŁTOWY-ANNA 1945-2014

Kopalnia Węgla Kamiennego "Waleska" w Łaziskach Górnych - Album 1

Kopalnia Węgla Kamiennego "Waleska" w Łaziskach Górnych - Album 2

Kopalnia Węgla Kamiennego "Waleska" w Łaziskach Górnych - Album 3

Kopalnia Węgla Kamiennego "Waleska" w Łaziskach Górnych - Album 4

Kopalnia Węgla Kamiennego "Waleska" w Łaziskach Górnych - Album 5

Kościół św. [świętej] Katarzyny w Woźnikach w zapisach ks. Pawła Jana Zgorkowica z 1664 roku

Kościół św. Jakuba Starszego w Lubszy w inwentarskim opisie ks. Antoniego Kłoska z 1803 roku

Kościół św. Wawrzyńca w Mikulczycach w świetle zapisków parafialnych połowy XVIII wieku

Kościół świętego Jakuba Starszego w Lubszy w świetle protokołu wizytacyjnego z 1792 roku

Kościół świętej Katarzyny w Woźnikach w inwentarskim opisie księdza Udritzkiego z 1787 roku

Kronika Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach

Kronika 9 Harcerskiej Drużyny Wodnej Konie Morskie Oddziału Szturmowego Marynarzy Kpt. R. Oszka w Tychach - Paprocanach

Książka finansowa obozu wędrownego 9HDW 27.06.1988 - 06.07.1988

Książka pracy harcerskiego obozu wędrownego 9 HDW 02.07.1989 - 16.07.1989

Książka pracy harcerskiego obozu wędrownego 9 HDW 08.07.1988 - 21.07.1988

Książka pracy drużyny 9 HDW 1985/1986

Księdza Józefa Szafranka zabiegi wokół budowy kościoła św. Józefa w dawnym bytomskim Czarnym Lesie

Księga dochodów (urbarz) kościoła mariackiego w Bytomiu 1510 -1668

List Apostolski Pius X. Papież

List pasterski księcia-biskupa wrocławskiego - 03.1913

List pasterski księcia-biskupa wrocławskiego - 03.06.1903

Literatura polska wieku XIX

Materiały Informacyjne na sesję Rad Miejskich Bytomia i Radzionkowa

Monografja górnictwa Polskiego Zagłębia Węglowego tom I Sposoby odbudowy pokładów węgla

Nad Grobem Powstańca

Najkrótszą Drogą

Na Kresach – czas pokoju i wojny. Wspomnienia osobiste z epoki wielkich przemian. Tom I

Nauka badaczów Pisma św. o przyjściu Chrystusa P. na sąd w oświetleniu katolickiem

Nieznany dokument sprzedaży Miechowic z 1 marca 1612 roku

Odbudowa górnicza

O eksploatacji węgla w obszarze centrum Katowic ...

Ogólne Przepisy Górniczo-Policyjne dla górnośląskiej części okręgu Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

Pierwsza polska ustawa górnicza czyli "Ordunek Gorny"

Pieśni księdza Norberta Bonczyka ułożone na pamiątkę uroczystości poświecenia kamienia węgielnego kościoła św. Józefa w bytomskim Czarnym Lesie 7 maja 1884 roku

Pismo Podzespołu do spraw Górnictwa "Okrągłego stołu"

Podsadzanie wyrobisk

Polski górnik został świętym. Gwarek Karol Wojtyła

Porządek pracy dla kopalni "Waleska" Sp. Akc. w Łaziskach Średnich

Porządek roboczy dla kopalni kons. "Heinitz"

Prehistoryczne osadnictwo w rejonie Woźnik

Przepisy technicznej eksploatacji kopalń węgla kamiennego

Przyczynek Studenckiego Koła SiTG AGH do procesu edukacji studentów Pionu Górniczego Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w latach 1972 – 2012

Ramowa struktura organizacyjna kopalń węgla kamiennego w czterobrygadowej organizacji pracy

Ratownictwo górnicze

Reden Mariahilf  Biertułtowskie kopalnie

Restrukturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego

Rewolucja przemysłowa na Górnym Śląsku

Roczne Sprawozdanie Instytutu Naukowo-Badawczego Przemysłu Węglowego 1946

Rozwój Zbytu Węgla z Kopalń Zagłębia Polskiego w dziesięcioleciu 1925-1935

Siedemnastowieczny transumpt fundacji łagiewnickiej dla kościoła mariackiego w Bytomiu (1495)

Sparta Katowice

Społeczny Komitet Fundacji Pomnika Monte Cassino

Statut Spółki Brackiej według uchwały Walnego Zebrania z dnia 28-go lutego 1925 r.

Szyb Maciej

Szkody górnicze

Tak było wspomnienia

Testament Piotra Strzeli z Obrowca dziedzica Wieszowy, Rokitnicy i Ptakowic z 1672 roku

Tiefengeleucht

Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu Węglowego z dnia 1 stycznia 1975 r.

Ustawa robotnicza dla kopalni węgli kamiennych

Uzyskać z węgla, co najcenniejsze - Chemicy węgla - przyjaciele gwarków

W Chorzowie czyli na Śląsku

W górnictwie - czas sukcesów i klęsk. Wspomnienia osobiste z epoki wielkich przemian. Tom II

Wentylacja kopalń. Przewietrzanie wyrobisk

Wokół Klemensowej Górki

Wyjaśnienia do Układu Zbiorowego Pracy dla Przemysłu Węglowego z dnia 1 stycznia 1975 r.

Wykaz Członkostwa

Wykonywanie wyrobisk Część I Głębienie szybów metodą zwykłą z powierzchni

Zarys anatomji, fizjologji i higjeny

Zarys Górnictwa

Zarys Historji Polski

Zarys rozwoju szkolnictwa powszechnego w Panewniku

Zasady projektowania kopalń cz.1

Zasady projektowania kopalń cz.2

Zasady wdrażania i funkcjonowania -brygadowej organizacji pracy w kopalniach węgla kamiennego

Zbiorowy Układ Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Zakładach Pracy objętych przez Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego obowiązujący od dnia 1 stycznia 1949 r. wraz z uzupełnieniami wprowadzonymi dodatkowymi protokółami do dnia 1 sierpnia 1949 r.

Zautomatyzowana Doświadczalna Kopalnia "JAN"

Zbiór praw, instrukcyi i przepisów obowiązujących dla prywatnego przemysłu górniczego w guberniach Królestwa Polskiego

Zbiór przepisów o stopniach górniczych

Zbiór przepisów płacowych w KWK 1957 r.

Zbiór ustaw, instrukcji i przepisów, dotyczących przemysłu górniczego w b. zaborze rosyjskim. T.2

Z dziejów kościółka św. Walentego w Woźnikach

100 jahre Gottmituns-Grube

85 lat Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta Miechowice

« Wróć do listy artykułów


© copyright 2010 - 2017 Bractwo Gwarków
tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

webdesign: Krioni Team

szybki kontakt

wszystkie pola są wymagane