Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego

Kontakt z nami

Bractwo Gwarków
Związku Górnośląskiego

ul. Kilińskiego 15
40-060 Katowice

tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

numer konta:
88 8437 0002 0010 0156 1759 0001

Jerzy Mańka - prezes Zarządu

tel. +48 519 318 800

Zygmunt Pawłowski - wice prezes

tel. +48 502 163 046

Licznik odwiedzin

Od 10 października 2011 odwiedzono nas 2874047 razy.

Mobilne Centrum Digitalizacji

Mobilne Centrum Digitalizacji

Dyplom

Dyplom

Fundacja Rodzin Górniczych

Fundacja Rodzin Górniczych

Restauracja Stajer

Restauracja Stajer

Losowe zdjęcie z galerii

fot. Aleksander Zembok

Konferencje

Sprawozdanie z Konferencji 24 maja br. Dodane 05 czerwca 2010 r.

 

 

Katowice,  dn . 24 maja  2010 r.

Propozycja  Informacji  nt . Konferencji  w sprawie „Opodatkowania podziemnych wyrobisk górniczych podatkiem od nieruchomości”

Problem  obciążania  podziemnej  infrastruktury  podatkiem  od nieruchomości  stanowi   w  ostatnim okresie  przedmiot  ostrych  kontrowersji  jak  i  medialnych   wystąpień . Sytuacja  ta  była m.in. powodem  zorganizowania przez  Zarząd  Bractwa  Gwarków  konferencji   w dniu  24  maja  br . w  pomieszczeniach  Związku  Górnośląskiego. Wspomniana  Konferencja   pt  „ Opodatkowanie  podziemnych  wyrobisk  górniczych  podatkiem od  nieruchomości   „ zgromadziła  liczną rzeszę osób zainteresowanych  tematyką ,  w tym Parlamentarzystów , przedstawicieli  samorządów  miast  i gmin regionu ,przedstawicieli  świata  nauki , Instytutów  Podatkowych  oraz Spółek Węglowych jak  i członków  Bractwa. Wysiłki  podjęte  przez  Zarząd  Bractwa zaowocowały  zaprezentowaniem   spornego  problemu  i  próbą  znalezienia  niezbędnego  konsensusu,  czyli  optymalnego rozwiązania dla  Gmin  i  Górnictwa.  Moderator   konferencji , redaktor A. Stefański otwierając  konferencję przedstawi ł  zebranym  program  konferencji  ,  którego  tematykę prawie w  całości  zrealizowano .Brakło  mianowicie przedstawicieli   Stowarzyszenia  Gmin  Górniczych, którzy  powinni  byli zaprezentować   ich  stanowisko  w  przedmiotowym temacie.

Na   wstępie  Prezes  Związku Górnośląskiego  J. Buszman  , Prezes Bractwa Gwarków  Z . Pawłowski  oraz  Ksiądz  Kanonik  P. Buchta  dziękując  za ciekawą  i  tak potrzebną  inicjatywę  wyrazili   pogląd  i  zarazem  życzenie  wypracowania  racjonalnego stanowiska  satysfakcjonującego  obydwie  strony konfliktu.

Przedstawiciel  Departamentu  Górnictwa  Ministerstwa Gospodarki  R.  Wojciechowski  omawiając  aktualną   sytuację  i  perspektywy  do  2030 r.  Górnictwa  Węgla  Kamiennego  podkreślił  , iż  mimo  spadającego trendu wydobycia węgla, będzie on nadal stabilizatorem bezpieczeństwa  energetycznego  Polski.  Mimo powszechnego  kryzysu  górnictwo krajowe  realizując  w 100 %  płatności  para budżetowe  i  budżetowe ( bez  kopalni  Bełchatów )  zanotowało  niewielkie  straty     (z wymienioną  kopalnią   niewielki zysk )  Dla  zapewnienia jednak  wymaganego  wydobycia   należy  górnictwo  wesprzeć  środkami  pomocowymi  i to  niebagatelnymi.

Prezes  G . I . P – H  ,  J . Olszowski  omawiając  wpływ  górnictwa  na  sytuację makroekonomiczną  kraju jak i obligatoryjne ciągle wzrastające  obciążenia w latach  2000 – 2009  (zamknęły  się niebagatelną  kwotą   5 8.740.600.000  zł) .  Kwota  ta skutkowała  corocznym przyrostem  obciążeń  jednej  tony  pozyskiwanego  węgla  i  tak przykładowo wynosiło  to  odpowiednio  w  latach :

                                 rok  2000   ---  35, 45 zł / 1  tony  węgla

                                 rok 2004    --- 72, 49  zł /  1  t. węgla

                                rok  2008   --- 84, 75  zł /  1  t.  węgla

Prezes  J. Olszowski  zwrócił  uwagę, iż  przyjęcie  tegoż  kontrowersyjnego  podatku  jak  i  obowiązku jego  płacenia ,  obciążyłoby  górnictwo   kwotą  ponad  1,0  mlda  zł z  uwzględnieniem  należnych   odsetek. Takie  obligatoryjne  postawienie sprawy za skutkowałoby niewyobrażalnymi  dla   krajowego  górnictwa  skutkami , włącznie  z   zagrożeniem   upadłości  resortu .

Przedstawiciele świata  nauki  jak  i  Instytucji  podatkowych  stwierdzali , iż  brak  jakichkolwiek  podstaw  do  obciążania  podziemnej  infrastruktury górniczej  podatkiem od  nieruchomości. Podatek  ten stanowiłby  ewenement  Polski .  Poza  wszelką  dyskusją  jest natomiast  ustawowy  obowiązek usuwania  szkód  górniczych  przez  przedsiębiorcę  górniczego .  Nadto  Gminy na usuwanie  innych  uciążliwości   związanych z  eksploatacją  węgla  otrzymują   60 % wpływów z  tytułu  opłaty   eksploatacyjnej.

Zwracano także  uwagę, iż aktualnie  sporny problem  jest  analizowany  przez  Trybunał  Konstytucyjny, w wyniku  zwrócenia się z takim  wnioskiem Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Gliwicach.   Specjaliści  od  prawa  w swych  wypowiedziach  sugerowali  wstrzymanie  sporów między   stronami do czasu  wydania  przez Trybunał  jednoznacznego  orzeczenia.

Kolejni  prelegenci  to  Parlamentarzyści  -  J. Rzymełka  -  przewodniczący  Sejmowej  Podkomisji  ds.  P G G   oraz  posłanka  Danuta  Pietraszewska.  Wymienieni  posłowie   zaprezentowali  odmienne, przeciwstawne sobie  stanowiska  w  przedmiocie  zasadności  obciążania   nie tylko  górnictwa  węgla  kamiennego   podatkiem  od  nieruchomości  ….

Z  uwagi  na  nieprzybycie  przedstawiciela  Gmin  Górniczych o czym  już wyżej  sygnalizowano         (mimo przyjęcia  zaproszenia )  nie  zapoznano  się ze  zbiorczą opinią środowiska  gmin  pod  którymi  prowadzona  jest  eksploatacja   niewątpliwie ze  szkodą  dla  prób  znalezienia  konsensusu  w  przedmiotowym  zakresie .

Dyskutanci, w  tym  Prezydent   Rudy  Śląskiej   prezentowali   również  niejednolite  stanowiska,  chociaż  generalnie  uznawano, iż  problem   jest  do  rozwiązania  przez   Rządowe  Instytucje, bowiem  zarówno   śląskie gminy  jak   i  górnictwo  nie    w  stanie   bez  niepowetowanych  strat  i to  nie tylko  ekonomicznych  wymieniony  problem  rozwiązać.  W  konkluzji  uznano, iż  zaprezentowane  materiały  stanowią   doskonały  materiał , nad  którym   byłoby  zasadnym  i  to  w  miarę  szybko  popracować w  zespole  przedstawicieli  :

Ø  Związku  Górnośląskiego ,

Ø  Górniczej  Izby   Przemysłowo – Handlowej ,

Ø  Stowarzyszenia  Gmin   Górniczych ,

Ø  Wybranych  przedstawicieli   nauki  Śląskiej , oraz 

Ø  Bractwo  Gwarków .,

Wypracowane  wspólnie  stanowisko  winno  stanowić  materiał  do   zaprezentowania  na   niezbędnym wręcz  spotkaniu  przedstawicieli  reprezentujących  Gminy  i Górnictwo regionu  koniecznie  z  udziałem  władz  województwa  i  przedstawicielami  Rządu  Polskiego  w  miejscu  i terminie  przez  Premiera  ustalonym .

 

Opracował członek Bractwa Z. Skrzypek

 

« Wróć do listy konferencji


© copyright 2010 - 2019 Bractwo Gwarków
tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

webdesign: Krioni Team