Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego

Kontakt z nami

Bractwo Gwarków
Związku Górnośląskiego

ul. Kilińskiego 15
40-060 Katowice

tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

numer konta:
88 8437 0002 0010 0156 1759 0001

Jerzy Mańka - prezes Zarządu

tel. +48 519 318 800

Zygmunt Pawłowski - wice prezes

tel. +48 502 163 046

Licznik odwiedzin

Od 10 października 2011 odwiedzono nas 3035282 razy.

Mobilne Centrum Digitalizacji

Mobilne Centrum Digitalizacji

Dyplom

Dyplom

Fundacja Rodzin Górniczych

Fundacja Rodzin Górniczych

Restauracja Stajer

Restauracja Stajer

Losowe zdjęcie z galerii

...

Publicystyka

Nowa książka o dziejach Śląska i Ślązaków Dodane 28 lipca 2012 r.

Ukazała się książka pt. „Synteza wspaniałych i tragicznych dziejów Śląska i Ślązaków”.

ISBN: 978-83-920685-9-9   Cena: 40
Oprawa: miękka, klejona, objętość: 525 stron Format: B5.
Miejsce i rok wydania: Katowice 2012
Wydawca: GOLDPRESS sc.

Autor: Georgius Silesius

Sprzedaż/zamówienia: Bractwo Gwarków, 40-060 Katowice, ul. Kilińskiego 15  www.gwarkowie.pl tel. 519 318 856

Pisano o książce w Nowinach


Okładka książki Synteza

Spis treści

1. Silesia – Śląsk: zarys geograficzny
2. Pradzieje Śląska
3. Śląsk w czasie i po wielkiej wędrówce ludów
4. Zmagania o panowanie nad Śląskiem
5. Rozwój gospodarczy Śląska i wydarzenia w wiekach XII-XIII
6. Książęta i możnowładcy Śląska oraz zdarzenia na Ziemi Śląskiej w czasach od XIII do XV wieku
7. Śląsk pod rządami Habsburgów
8. Śląsk pod panowaniem Prus
9. Rozszerzona retrospekcja wydarzeń minionego okresu
10. Śląsk XIX wieczny
11. Sprawy etniczno-narodowościowe na Śląsku
12. Kontrowersyjne poglądy i głosy na sprawy etniczno-narodowościowe na Śląsku oraz dzieje w czasie i po zakończeniu pierwszej wojny światowej
13. Śląsk Opolski - „Prowinz Oberschlesien” i Dolny Śląsk
14. Górny Śląsk w granicach Polski
15. Druga wojna światowa
16. Czerwona Armia i nowi władcy na Śląsku
17. Zamiany w drugiej połowie XX wieku
18. Sprawy narodowościowe, etniczne i społeczne na Śląsku
19. Zmiana stosunków społeczno-narodowościowych na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku
Resume

Pro biblio

O autorze

 

Autor pisze:
"Nie łudźmy się Bracia i Siostry, że sama sprawiedliwość obdarzy nas sprawiedliwością!"
"Nikogo nie oskarżam ani nie potępiam! Stwierdzam tylko fakty i potwierdzone zdarzenia. Ku pokrzepieniu dusz i serc Ślązaków."
"Ideą przewodnia tej syntezy jest ukazanie w ogólnym zarysie prawdziwych losów Śląska i Ślązaków na przestrzeni minionych wieków. Chodzi tu o poznanie losów, zdarzeń i faktów uwolnionych od implikowanych Ślązakom przez różnych polityków i historyków mitów i przekłamań historycznych.
Poznanie prawdziwego oblicza Śląska i narodów kreujących przez wiele wieków obraz i kształt Śląska , jego gospodarki, rozwoju infrastruktury i miast, cywilizacji i kultury pozwoli żyjącym jeszcze na Śląsku rdzennym Ślązakom sięgnąć głębiej do swoich korzeni i wyzbyć się wszelkiego rodzaju fobii i kompleksów narodowo-politycznych i tak jak ich przodkowie poczuć się pełnowartościowymi i autentycznymi Europejczykami.
W historii Śląska tkwią wartości, o których nie wolno zapominać."

oraz:

(...) Wszystko, co świadczyło o przeszłej świetności Śląska, jeżeli nie było celowo niszczone, to przynajmniej zaniedbywane i dewastowane, o czym była mowa w syntezie. Na Górnym Śląsku praktycznie nic godnego ani nowoczesnego nie wybudowano. Wyjątek stanowią - przeforsowany siłą przez Ślązaka, wojewodę Zientka, katowicki Spodek, a w drugiej połowie XX wieku supermarkety finansowane przez kapitał zagraniczny, z myślą o wyciągnięciu maksymalnych korzyści dla tego kapitału. Fakty nie były dla Ślązaków ani miłe ani przyjemne. Jeżeli w okresie międzywojennym Ślązacy byli lekceważeni i ograniczani w wielu dziedzinach życia społeczno-politycznego i gospodarczego, to po drugiej wojnie światowej byli wręcz maltretowani i od wszystkiego odpychani. Tolerancja ograniczała się tylko do wykorzystywania Ślązaków jako siły roboczej w najgorszych warunkach pracy.W tym czasie opowiadano też o cesarzowej Marii Teresie, że to jest jej zemsta za to, że Ślązacy, których ona tak bardzo umiłowała, nie bronili Jej przed Fryderykiem królem Prus, kiedy On odbierał Jej Śląsk. Teraz Austriak Hitler przegrał wojnę, a Ślązacy muszą za nią zapłacić. Te opowiadania i legendy zapomniane, odżyły w chwili powojennego przygnębienia Ślązaków. Niech legendy pozostaną legendami a rzeczywiste wydarzenia i fakty - faktami. Synteza niniejsza rzadko nawiązuje do mitów i legend śląskich, mimo tego że krążyło ich na Śląsku bardzo dużo. Kiedy po straszliwych wydarzeniach powojennych Ślązacy byli bezsilni, bezwolni, to dość często nawiązywali do legend śląskich a najczęściej do legendy o wojskach świętej Jadwigi Śląskiej, której hufce rycerskie z mieczami ciskającymi błyskawice, na ogromnych ognistych rumakach drzemią w podziemiach Góry Świętej Anny i czekają na Jej zawołanie, aby ruszyć do boju o wolność Śląska i Ślązaków. Śląsk obfituje w miejsca z drzemiącymi rycerzami, ale śpiące wojsko to zawsze rycerze św. Jadwigi. Te legendy pochodzą z XIII wieku od najazdu na Śląsk straszliwych wówczas jeźdźców Dzyngis Chana i bitwy pod Legnicą, w której wraz z księciem Henrykiem Pobożnym, synem św. Jadwigi, poległ kwiat rycerstwa śląskiego. Zebrane resztki wojów przez księżną Jadwigę, zaopatrzonych w miecze o niezwykłej sile, czekają uśpione w podziemiach klasztoru w Trzebnicy na jej wezwanie. Jeszcze inna wersja mówi o tych samych rycerzach, śpiących w grocie na południu miasta Czechowice (...)

« Wróć do listy artykułów


© copyright 2010 - 2019 Bractwo Gwarków
tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

webdesign: Krioni Team