Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego

Kontakt z nami

Bractwo Gwarków
Związku Górnośląskiego

ul. Kilińskiego 15
40-060 Katowice

tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

numer konta:
88 8437 0002 0010 0156 1759 0001

Jerzy Mańka - prezes Zarządu

tel. +48 519 318 800

Zygmunt Pawłowski - wice prezes

tel. +48 502 163 046

Licznik odwiedzin

Od 10 października 2011 odwiedzono nas 2994197 razy.

Mobilne Centrum Digitalizacji

Mobilne Centrum Digitalizacji

Dyplom

Dyplom

Fundacja Rodzin Górniczych

Fundacja Rodzin Górniczych

Restauracja Stajer

Restauracja Stajer

Losowe zdjęcie z galerii

Piękni ludzie odchodzą ...

Publicystyka

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

"Raport" o stanie górnictwa światowego 2011 12 listopada 2012 r.

Raport przygotowany przez dr inż. Gerarda Fabiana Gerard Fabian, ur. 28.04.1938 w Gliwicach.W górnictwie od 1959 roku: kopalnie "Paweł", "Bytom" "Powstańców 'Sląskich", Katowickie Gwarectwo Węglowe. Dyrektor ekonomiczny w latach 1975-1991. Doktorat w 1980 roku.Członek Zarządu Głównego, prezydium i przewodniczący komisji ...

czytaj całość


Wywiad z ks. kanonikiem Pawłem Buchtą 09.2012 r. 06 listopada 2012 r.

Wywiad przeprowadzony przez dziennikarkę Radia Katowice z Kapelanem Bractwa Gwarków księdzem Pawłem Buchtą....

czytaj całość


Działalność Głównej Komisji Seniorów w latach powojennych 05 listopada 2012 r.

Katowice, dn. 17  października 2012r. Działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w 120-letniej historii napotykała  na   różne  trudności. W najbliższym okresie, odnoszącym się do czasów powojennych górnictwo węglowe odgrywało główną rolę wśród różnych branż. Pod koniec stycznia 1945r. na wyzwolone spod hitlerowskiej okupacji tereny,  przybywały grupy operacyjne tworzone przez Ministerstwo Przemysłu. Grupom tym stawiano zadania przejmowania zakładów przemysłowych. W wymienionym okresie notowano spore braki kadrowe, bowiem z 800 inżynierów górniczych pracujących w górnictwie przed II wojną ...

czytaj całość


Gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla 02 listopada 2012 r.

Za zgodą Prezesa A. Tora z JSW SA publikujemy prezentację nt. Gospodarczego wykorzystania metanu z pokładów węgla...

czytaj całość


Kronika Kochłowic i okolicy z 1924 r. 01 listopada 2012 r.

Kronika Kochłowic i okolicy z 1925 r. - autor Antoni Mańka...

czytaj całość


List F. Wszołka do V-ce Premiera W. Pawlaka 18.10.2012 r. 20 października 2012 r.

List F. Wszołka do V-ce Premiera W. Pawlaka 18.10.2012 r. zaprezentowany na spotkaniu Gwarków...

czytaj całość


Bitwy o Smoleńsk. Historie polskich tragedii. 15 października 2012 r.

Przejdź do artykułu

Dla wszystkich "ciekawych" naszej historii: akurat wypada 200 lecie kampanii napoleńskiej. Korzystając z rodzinnych archiwów Pani BARBARA Romer Kukulska napisała artykuł publikując go na portalu wiadomości 24.pl. Fragment artykułu: "Tegoroczna jesień jest dwusetną od tragicznej wyprawy Napoleona na Rosję, która także dla Polski i Polaków była dramatyczna w skutkach.Ledwie 10 proc. półmilionowej Wielkiej Armii zdołało w odwrocie wyjść z granic Rosji. Z polskiego stutysięcznego wojska uratował się „AŻ“, co czwarty ...

czytaj całość


Nie deprecjonujemy węgla ... 11 października 2012 r.

Dr inż. Piotr BuchwaldWykładowca akademickiByły Prezes Wyższego Urzędu GórniczegoNie deprecjonujmy węgla – racjonalne planowanie i myślenie również w cenie.    Rozwój ekonomiczny społeczeństw i związany z nim rozwój technologii charakteryzuje się coraz większym zapotrzebowaniem na energię i surowce energetyczne umożliwiające jej wytworzenie.Zasoby surowców energetycznych stały się surowcami strategicznymi, do których dostępność umożliwia utrzymanie określonego poziomu życia, a w rozwijających się społeczeństwach warunkuje ich rozwój ekonomiczny. Ważnym przesłaniem ...

czytaj całość


Górnictwo tkwi w szczegółach 11 października 2012 r.

Dr inż. Piotr Buchwaldwykładowca akademickibyły Prezes Wyższego Urzędu GórniczegoGórnictwo tkwi w szczegółach    Zgodnie z szacunkowymi danymi w okresie najbliższych 20 lat cały Świat stawiać będzie na węgiel.Na przykładzie Europy (zgodnie z założeniami zapisów pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej) można zaobserwować trend całkowicie odwrotny.Stwierdzenia niektórych komentatorów gospodarczych, że w Polsce węgiel będzie głównym paliwem są na tym etapie mało precyzyjne. Oczywiście patrząc na posiadane zasoby węgla kamiennego czy brunatnego w ramach Państw Unii tak należałoby sądzić, bowiem Polska ...

czytaj całość


ŚWIATOWE GÓRNICTWO W NOWYM STULECIU 02 października 2012 r.

SZANSE I WYZWANIA   Instytucje zajmujące się prognozami energetycznymi zgodnie stwierdzają, iż zapotrzebowanie na energię będzie systematycznie narastało. Przejrzyste relacje wskazują na funkcyjną zależność wielkości zużycia od zaludnienia globu ziemskiego i rosnącej jednostkowej konsumpcji.   Zatem, jeśli w 2020 roku liczba mieszkańców Ziemi wzrośnie z obecnych sześciu do ośmiu miliardów, to zapo-trzebowanie na energię osiągnie poziom 19,4 mld ton paliwa umownego, czyli wzrośnie o 43%. Oznacza to roczne przyrosty rzędu 5 mld ton paliwa umownego. W dalszej perspektywie oczekuje się podwojenia wykonania aktual-nego do 2050 roku względnie potrojenia do 2100 roku.   Węgiel, ...

czytaj całość


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


© copyright 2010 - 2019 Bractwo Gwarków
tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

webdesign: Krioni Team