GIG z System

Opracował: MD

  Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Główny Instytut Górnictwa wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001 - poinformowały służby prasowe GIG.  Jak podano, SZBI jest rozwiązaniem, które zapewnia zachowanie poufności informacji, których ochrona jest wymogiem prawnym. Wdrożenie zostało potwierdzone certyfikatem nr JBSI - 16/1/2022, wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
System zapewnia bezpieczeństwo wszystkich informacji w jednostce, a nie tylko bezpieczeństwa danych osobowych. Obejmuje pełne spektrum działania firmy: infrastrukturę, systemy informatyczne, procesy i procedury oraz pracowników, co przekłada się na minimalizację ryzyka wystąpienia niebezpiecznych wycieków informacji w sposób nieuprawniony. Ochrona taka dotyczy również informacji partnerów biznesowych. Temat zarządzania bezpieczeństwem informacji jest niezwykle istotny w dobie cyberataktów, jego znaczenie było również przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli.
Przeprowadzony w tym roku audyt nadzoru w GIG potwierdził również, że Instytut w dalszym ciągu spełnia wszystkie wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-ISO 45001 i PN-EN ISO 14001.