Kopalnia w Libiążu

autor: TRz

zostanie powiększona
Kopalnia dolomitu Libiąż będzie mogła kolejny raz powiększyć swój teren. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu granic eksploatacji odkrywkowej złoża dolomitów triasowych „Libiąż”.
Kopalnia znajduje się w północnej części miasta, po północnej stronie linii kolejowej nr 93 Zebrzydowice - Trzebinia. Powierzchnia złoża to 23,5 ha. Eksploatcję podjęto w 1934 r. Po drugiej wojnie kopalnię prowadziły Krakowskie Zakłady Kamienia Budowlanego. W 1993 r. właścicielem kopalni została firma P.P.H. Dolomit Sp. z o.o. powstała na bazie przedsiębiorstwa państwowego.
Jak wynika z informacji udostępnianych przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, libiąskie złoże eksploatowane jest na czterech poziomach o wysokości pięter od 8 do 16 m. Poziomy te znajdują się na wysokościach od 220 do 255 m n.p.m. Ze względu na napływającą wodę, złoże wymaga odwadniania.
Rejon Libiąża i Chrzanowa to jedno z krajowych zagłębi wydobycia dolomitu. Kilka kilometrów na wschód od libiąskiej kopalni znajduje się jeszcze większy kamieniołom dolomitu Żelatowa, położony już w granicach Chrzanowa. Tutejsze dolomity wykorzystywane są do wykonywania np. ozdobnej kostki brukowej, elewacji budynków czy ogrodzeń.
Dolomit jest obok węgla kamiennego jedną z dwu kopalin wydobywanych w Libiążu. Zresztą złoże węgla kamiennego, eksploatowane przez Tauron Wydobycie SA Zakład Górniczy Janina, znajduje się również pod terenem kopalni dolomitu Libiąż.