Aktualności

W kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

autor: KAJ

 występują praktycznie wszystkie, typowe dla eksploatacji podziemnej, zagrożenia naturalne
Liczne tąpnięcia, które w ostatnim czasie odnotowano w śląskich kopalniach węgla skutkowały urazami, także śmiertelnymi, ale były też przyczyną wstrzymania robót rozcinkowych. Wyłączenia pewnych partii złoża z eksploatacji prowadzić mogą do wcześniejszego zamknięcia kopalń.