Utracona górnicza historia

Trybuna Górnicza  autor: Aldona Minorczyk-Cichy
 
Pierwsze śląskie kopalnie wydobywały
 
 
w 1795 r. 4000 t węgla rocznie.  Sto lat później Kopalnia Królewska w Zabrzu (później Luiza) już sama jedna produkowała ponad 3 mln t surowca, zatrudniając 8500 górników. Dalszy rozwój górnictwa węgla kamiennego spowodował, że w 1978 r., czyli po kolejnych 80 latach, z 65 kopalń wydobyto 200 mln t węgla.