Gdzie te nowe kopalnie

 
Import węgla do Polski osiągnął w 2018 roku
 
 
poziom 19,7 mln ton. W branży górniczej można usłyszeć, że należałoby budować nowe kopalnie. Dotąd jednak one nie powstały, a proces uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń i koncesji na wydobycie oraz sama budowa mogą przekroczyć dekadę.