Patentus ze spadkiem

 
Przychody ze sprzedaży grupy Patentus w pierwszym półroczu 2019 r.
 
wyniosły 33,4 mln zł, to duży spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018, kiedy wyniosły one 54 mln zł. 
Zysk z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2019 wyniósł 4,3 mln i był nieznacznie mniejszy niż rok wcześniej, kiedy wyniósł 4,7 mln zł. Zysk netto był na poziomie 3,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wyniósł 3,7 mln zł.