Debata w Bractwie Gwarków - wnioski z dyskusji

W czasie dyskusji na temat przyczyn, obecnego stanu i perspektyw Polskiego Górnictwa Węgla Kamiennego odbytej w Bractwie Gwarków 11 marca 2015 roku uczestnicy doszli do niepokojących konkluzji i wniosków. Zebrane w kilka zwięzłych punktów zostały przesłane do m.in. do Kancelarii Pani Premier RP Ewy Kopacz.

W pliku PDF można przeczytać nasze dezyderaty, które - mamy nadzieję - doczekają się odpowiedzi.