Rozmowa z Adamem Gawędą

 
W najbliższym numerze
 
"Górniczej" - który do rąk czytelników oddamy w najbliższy czwartek, 5 września - ukaże się wywiad z wiceministrem energii Adamem Gawędą. Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego odnosi się w nim do sytuacji spółek zaplecza górniczego i firm wydobywczych oraz przyszłości węgla jako nośnika energii.