Osłabienie koniunktury

 
Wzrosła niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury
 
za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą - podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.
 
Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej, lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.