JSW SA zaprezentowała efekty projektu - Samodzielna Obudowa Kotwowa

Jastrzębska Spółka Węglowa SA w dniu dzisiejszym (2019.09.13) zaprezentowała na spotkaniu w Tychach efekt innowacyjnego projektu

wprowadzenia "Samodzielnej Obudowy Kotwowej", która zdaniem spółki ma szansę zmienić nie tylko roboty chodnikowe realizowane w kopalniach JSW SA ale również może stanowić cenną inspirację w zakresie rozwoju dla całego polskiego górnictwa.

W prezentacji i oficjalnym przekazaniu kombajnu wziął udział Wiceminister Energii Adam Gawęda.

DSC 0005w

Z ulotki prentacyjnej:

Kombajn urabiająco-kotwiący 12CM30 do szybkiego drążenia chodników
Kombajn Joy 12CM30 w pełni łączy wczesny montaż kotew stropowych o wysokiej wytrzymałości z najnowszym udoskonaleniami w zakresie projektowania maszyn oraz technologii kotwienia w stropie.
Mała odległość kotwy od czoła przodka
Modele wyposażone w lemiesz montowany zamiast systemu stołu ładującego CLA (Centrifugal Loading Arm) oferują najmniejszy odstęp kotwy pionowej od czoła przodku. Odstęp kotwy od czoła przodku dla wersji z lemieszem to jedynie 2m, dla innych wersji może się ona zmieniać zależnie od modelu i specyfikacji. Odległość między kotwą a czołem przodka można zmniejszyć jeszcze bardziej, pochylając kotwiarkę do przodu w kierunku przodka i zawrębiając organ urabiający w dolnej części czoła przodka. Zmniejszenie odległości między kotwą a czołem przodka oraz umożliwienie wczesnego zastosowania kotew stropowych i ociosowych zapobiega rozwarstwianiu się skał i ogranicza ich przemieszczane. Poprawia to stabilność wyrobiska i pomaga ograniczyć potrzebę wtórnego kotwienia.
Możliwość instalowania kotew stropowych i ociosowych
Zabudowa do czterech kotwiarek stropowych z możliwością wychyłu w bok oraz w przód zapewniają pełną elastyczność w przypadku instalacji dużej liczby kotew pionowych, w tym kotew nachylonych w kierunku ociosów chodnika oraz tych montowanych nad jego częścią centralną. Standardowa maszyna wyposażona jest w jedną kotwiarkę ociosową umieszczoną po każdej stronie maszyny. Kotwiarki ociosowe mogą być montowane na podnoszonych i przechylanych wysięgnikach, umożliwiając umieszczenie w ociosie maksymalnej liczby kotew, w pozycji możliwie zbliżonej do poziomej. Osłona ochronna od strony ociosu chroni operatorów przed zagrożeniami. Kombajn 12CM30 wyposażony jest w niezawodne kotwiarki Joy napędzane silnikami hydraulicznymi. W zależności od specyfikacji możliwe jest uzyskanie w jednym przejściu otworów o długości od l,5m do 3,4m Kotwiarki stropowe posiadają zintegrowane pulpity sterujące, montowane bezpośrednio poprzez rozdzielacze do podawarek kotwiarki i połączone wewnętrznie w celu zapewnienia doskonałej ergonomii sterowania i wyeliminowania wszystkich węży łączących do jednostki sterującej. Pozwala to na znaczne poprawienie bezpieczeństwa, zakresu kontroli operatora i niezawodności. W standardzie dostępne jest sterowanie z dwoma prędkościami, praca półautomatyczna i sterowanie oburęczne.