Kolejne kłody pod nogi

 
17 września 2019 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji
 
społecznych projekt ustawy z dnia 12 września 2019 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Projekt ten obejmuje szereg zmian, w tym takie, które są szczególnie istotne z perspektywy obrotu wyrobami węglowymi.