Polska rewolucja gazowa

 
W żadnym innym paliwie w naszym kraju w ostatniej
 
dekadzie nie zaszły takie zmiany jak w gazie ziemnym. Niegdyś niemal