Rusza remont kopalni

Portal gospodarka i ludzie  autor: Tomasz Rzeczycki
 
Wpisana w tym roku na listę
światowego dziedzictwa UNESCO neolityczna kopalnia krzemienia w Krzemionkach zamyka swe podwoje. Od 16 października ruszają prace remontowe i podziemna trasa turystyczna zostaje wyłączona ze zwiedzania.