Europa będzie zieloną wyspą

 
Wzrost popytu na energię pierwotną
 
w rozwiniętych gospodarkach i Chinach będzie zaspokajany przez technologie niskoemisyjne i gaz, podczas gdy Indie i rozwijająca się Azja mobilizują wszystkie paliwa i technologie - zaznacza niezależny ekspert Herbert Gabryś w swoim opracowaniu "Górnictwo i energetyka konwencjonalna 2019. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku a polityka klimatyczno-energetyczna UE. Stopień realizacji, aktualne odniesienia i wyzwania". Jego zdaniem projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku powinien być także postrzegany w kontekście uwarunkowań światowych. W szczególności zwiększenia zużycia energii i wykorzystania węgla.