Zgazowanie węgla

 
W Polsce myśli się o zgazowaniu węgla.
 
Znaczny potencjał ma zgazowanie naziemne. Na świecie pracuje około 380 instalacji zgazowania naziemnego. W tych instalacjach umieszczono ponad 900 reaktorów. Rocznie zgazowuje się na świecie od 300 do 400 mln ton węgla. Liderem są Chiny, gdzie zgazowuje się ok. 200 mln ton węgla.