Obawy o Kopalnię Pokój

 
Związkowcy oskarżają zarząd Polskiej
 
Grupy Górniczej, o to, że spółka podjęła działania zmierzające do "przyspieszonej" likwidacji kopalni Pokój. Ich zdaniem działania te polegają na wstrzymaniu rozpoczętych wcześniej robót przygotowawczych.