Globalny biznes

 
Węgiel, metale ziem rzadkich i miedź, platyna,
 
boksyty, uran i... diamenty. Znaczenie surowców w dzisiejszej gospodarce rośnie – dostęp do zasobów daje przewagi w rynkowej grze. Spółki wydobywające surowce mają się dobrze, gdyż nawet najbardziej nowoczesna gospodarka nie będzie istnieć bez odpowiedniej infrastruktury i urządzeń. A tych nie sposób wyprodukować bez surowców. W branży surowcowej odbija się złożoność i zróżnicowanie globalnej gospodarki.