Pracownicy kopalni szyją maseczki ochronne

 
Pracownice kopalni Sośnica należące
do Polskiej Grupy Górniczej przyniosły z domu własne maszyny i szyją maseczki ochronne. Maseczki trafiają do pracowników kopalni, ich rodzin oraz instytucji takich, jak domy pomocy społecznej. To kolejne z wielu działań prewencyjnych, które PGG i kopalnia Sośnica wdrażają w celu przeciwdziałania zarażeniu koronawirusem.