Postępowanie ws. złoża węgla Paruszowiec zakończone

 
Prowadzone przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach postępowanie dowodowe, dotyczące potencjalnej eksploatacji przez prywatnego inwestora złoża węgla Paruszowiec w Rybniku, zostało zakończone. Na wniesienie ostatnich uwag strony postępowania mają czas do 12 maja.