PGG zawiesza umowy z Famurem

 
 
Zarząd Famuru poinformował, że 23 kwietnia
otrzymał od Polskiej Grupy Górniczej informacje o czasowym zawieszeniu wykonywania wybranych umów ze względu na siłę wyższą w następstwie epidemii COVID-19.