Nadmiar metanu ze Szczygłowic

Trybuna Górnicza  autor: Kajetan Berezowski

 Jeszcze w bieżącym kwartale ruch Knurów kopalni
Knurów-Szczygłowice (JSW) będzie niemal w pełni zaspokajał swoje potrzeby energetyczne. Jest tam przygotowywany do uruchomienia układ kogeneracyjny w postaci generatorów napędzanych silnikami zasilanymi gazem ujętym powierzchniową stacją odmetanowania.