Przed Famurem zadanie wymagające prawdziwej determinacji

 Adrian Ołdak

 Mirosław Bendzera, prezes Famuru, w rozmowie
z WNP.PL podkreśla bezprecedensowość kryzysu, który rozlewa się po świecie. Charakter i skala zjawiska utrudniają prognozowanie jego wpływu na firmę i całą gospodarkę. Famur podjął działania zabezpieczające zdrowie pracowników. Produkcja i dostawy przebiegają zgodnie z harmonogramem, ale spółka bierze pod uwagę możliwości nieterminowego regulowania zobowiązań przez klientów. W Katowicach i Rybniku ogłoszono zwolnienia grupowe.