GIPH za gruntowną rewizją strategii

 Autor: JD

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH)
zaznacza, że gwałtowne pogorszenie sytuacji gospodarczej na świecie stwarza konieczność gruntownej rewizji strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Była ona bowiem tworzona w zupełnie innych realiach gospodarczych i jest niedostosowana do obecnych uwarunkowań.