Skala zgonów naturalnych w górnictwie niepokoi

 
Analiza stanu bezpieczeństwa pracy w
górnictwie wskazuje na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zgonów naturalnych w górnictwie. W latach 2015-2019 wystąpiły łącznie 54 przypadki takich zgonów, w tym 36 (66,7 proc.) w kopalniach węgla kamiennego.