Pracownicy zewnętrzni kopalń z koronawirusem

 
U pracowników z firm zewnętrznych śląskich
kopalń wykryto koronawirusa. Już wcześniej alarmowali oni, że pracują w tych samych miejscach, co górnicy z Polskiej Grupy Górniczej czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej.