Jego książki są efektem mrówczej pracy

Rekomendujemy kolejną książkę Andrzeja Adamczyka - wnikliwego badacza historii górnictwa. Tym razem autor wziął na warsztat kopalnie w niedalekim Orzeszu.

Z okładki:
Książka Andrzeja Adamczyka „Dzieje Górnictwa w Orzeszu” to prawdziwa perełka czytelnicza dla wszystkich pasjonatów lokalnej historii naszych okolic.
Autor ceniony pasjonat badania dziejów górnictwa wykonał ogromną pracę dla przybliżenia czytelnikom historii górnictwa w rejonie Orzesza.
Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesze wspiera wszelkie działania promujące historię, kulturę naszej Małej Ojczyzny. Z wielką radością oddajemy do rąk czytelników to cenne wydawnictwo, które poszerza wiedzę o osiągnięciach, pracy i dziejach naszych przodków.
Historia naszego regionu ciągle czeka na takich badaczy jak Andrzej Adamczyk, którzy w sposób bezstronny, fachowy i rzetelny podchodzą do badań historycznych.
Warto pamiętać, że Orzesze i okolice rozwinęły się poprzez przemysł, w tym górnictwo. Pamięć o naszych korzeniach, o tradycji, o troskach i radościach ludzi, którzy żyli tu przed laty to jeden z celów naszego Stowarzyszenia.
Będziemy systematycznie pracować nad pozyskiwaniem wiedzy od kolejnych równie rzetelnych badaczy, jak autor książki „Dzieje Górnictwa w Orzeszu”.
Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesze
Prezes Mariusz Oleś

Fragmenty recenzji:
Przedstawiona do recenzji praca stanowi novum w świecie badań nad dawnymi kopalniami w obszarze górnośląskiego obszaru występowania górnictwa węgla kamiennego. Autor pracy znany jest już ze swego bardzo skrupulatnego podejścia do tej materii. W ciągu ostatnich kilkunastu lat opublikował pięć pozycji będących w dużym stopniu pracami pionierskimi. [...] Przedstawione opracowanie jest cenne i wnosi wiele do dotychczasowych badań nad górnośląskim górnictwem, szczególnie tym dawnym. Dla Orzesza uzyskujemy uporządkowaną wiedzę o genezie i rozwoju górnictwa w XIX w.
Dlatego też pozytywnie rekomenduję ten materiał do druku.
Rybnik, 14 stycznia 2020 r. dr Bogdan Kloch dyrektor Muzeum w Rybniku

Poniżej spis treści lub ze wstępem czytaj w pdf

Wstęp 4
Wprowadzenie 5
Kopalnie 8
Kopalnia Leopold 10
Kopalnia Neuer Segen (Nowe Błogosławieństwo) 16
Kopalnia Wilhelmswunsch (Życzenie Wilhelma) 16
Kopalnia Friedrich 19
Kopalnia Emilie 22
Kopalnia Wahre Concordia (Trwała Zgoda) 25
Kopalnia Minette 26
Kopalnia Zink 26
Kopalnia Witowsky 26
Kopalnia Ida 27
Kopalnia Julius Hoffnung (Nadzieja Juliusza) 28
Kopalnia Gottvertrau (Ufaj Bogu) 28
Kopalnia Walther 29
Kopalnia Robert 31
Kopalnia Honorata 34
Kopalnia Adler 35
Konsolidacje 38
Consolidirte Orzescher Gruben (Skonsolidowane Kopalnie Orzeskie) 40
Oberschlesische Actien-Gesellschaft fur Kohlenbergbau in Orzesche (Górnośląskie Towarzystwo Akcyjne dla Górnictwa Węglowego w Orzeszu) 41
Vereinigte Friedrich und Orzesche-Grube (Zjednoczone Kopalnie Friedrich i Orzesze) 43
Lecznictwo 55
Pozostałości 56
Właściciele kopalń 59
Biografie właścicieli i zarządców 62
Źródła ilustracji 70
Bibliografia 72

 

Natomiast tutaj możesz przeczytać 2 przykładowe strony - 1 i 2 

 

Trybunie Górniczej redaktor Kajetan Berezowski napisał:

Andrzej Adamczyk to chodząca encyklopedia rybnickiego górnictwa.Gdy w 1973 r. rozpoczął pracę jako cieśla w kopalni Ignacy w Rybniku, nawet do głowy mu nie przyszło, że kiedykolwiek napisze książkę Dzieje Górnictwa w Orzeszu. 
Dziś ma ich na koncie pięć i jak sam powiada, na tym jeszcze nie koniec.