Kłopotliwy jak węgiel

 
Jak zmieni się polska energetyka w
 
nadchodzących dekadach? Jak będzie wyglądać droga, która ma nas do tego celu doprowadzić? Jak długi powinien być okres przejściowy między jednym a drugim paliwem, jeśli chcemy podążać unijną ścieżką dekarbonizacji? Zwłaszcza na odpowiedź na to ostatnie pytanie czekają mieszkańcy Śląska, w tym górnicy. Dyskusja na ten temat toczyła się podczas Szczytu Klimatycznego Togetair 2020. Jeden z wniosków brzmiał: póki co węgla w energetyce po prostu nie mamy czym zastąpić.