Lubelski Węgiel przedstawił wyniki za trzeci kwartał

Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

Lubelski Węgiel Bogdanka w czwartek, 26 listopada, opublikowała
wyniki finansowe za trzeci kwartał. Spółka w tym okresie miała stratę netto w wysokości 1,8 mln zł. W analogicznym okresie w roku ubiegłym było to 66 mln zł zysku. Przychody Bogdanki za okres lipiec-wrzesień wyniosły 504,5 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 0,8 mln zł, a EBITDA wyniosła 96,5 mln zł.
Zysk netto LWB za trzy kwartały br. wyniósł 34,8 mln zł. Był niższy o blisko 87 proc. w porównaniu z okresem styczeń. - wrzesień 2019 r. Przychody wyniosły 1,353 mld zł. Był to spadek o blisko 17 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Spółka w ciągu dziewięciu miesięcy wydobyła 8,6 mln t węgla, z czego 5,5 mln t węgla handlowego. Sprzedaż wyniosła 5,7 mln t. W okresie trzech kwartałów powstało 19,7 km nowych wyrobisk. Podano także stan zatrudnienie na koniec III kwartału. W Bogdance w ostatnim dniu września było 5 639 etatów. Zatrudnienie w stosunku do 2019 r. spadło o 0.3 proc.
W raporcie podano, że przesunięciu uległy terminy rozpoczęcia kolejnych, przewidzianych do eksploatacji w roku bieżącym, ścian.
"W konsekwencji, we wrześniu wystąpiły łącznie czynniki ograniczające zakładane postępy ścian oraz poziomy uzysku. Największy, negatywny skutek, wywołało wystąpienie na jednej ze ścian przyrostu ciśnienia deformacyjnego powodującego ograniczenie funkcjonalności wyrobisk przyścianowych, a tym samym i postępu ścian" - napisano w raporcie.