Sejm za poprawkami Senatu

 Polska Agencja Prasowa

do ustawy dotyczącej przedłużania koncesji wydobywczych
Sejm w czwartek, 24 czerwca, poparł poprawki Senatu do noweli o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Ustawa po zmianach zakłada, że jednorazowe przedłużenie koncesji bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej nie będzie możliwe w przypadku węglowodorów, węgla i siarki.
Senat zaproponował dwie powiązane ze sobą poprawki, które przewidywały, by jednorazowe przedłużenie koncesji bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej nie było możliwe także w przypadku węglowodorów, a nie tylko węgla czy siarki. Nowela likwiduje bowiem możliwość warunkowego wyłączenia obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla jednorazowego wydłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobycie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.
Teraz nowela ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko trafi do podpisu prezydenta.
Zgodnie z obowiązującym prawem jednorazowe wydłużenie koncesji w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia wymienionych kopalin jest możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz wtedy, gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczyło, że nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie wątpliwości prawnych co do zgodności obecnych przepisów z unijnymi. Informowało również, że na podstawie dotychczasowych przepisów takiego jednorazowego przedłużania dokonano w przypadku ok. 20 koncesji.