Cygańska Góra z górniczą przeszłością

Portal gospodarka i ludzie  autor: TRz

Najdalej na wschód położony rezerwat przyrody w Sudetach z górniczym akcentem
Na wschodnim krańcu Gór Opawskich, pomiędzy wsiami Radynia i Mokre, znajduje się Cygańska Góra (475 m n.p.m.). Przyrodnicy badający jej walory zaproponowali w tym roku, aby objąć ją ochroną w formie rezerwatu przyrody obejmującego 54 ha lasu. Jeśli tak się stanie, byłby to najdalej na wschód wysunięty rezerwat przyrody w polskich Sudetach. O wartości tego terenu świadczą nie tylko ekosystem lasów liściastych, lecz także głęboki kamieniołom na skraju proponowanego rezerwatu. Odsłaniają się w nim słabo zmetamorfizowane dolnokarbońskie piaskowce i mułowce, ukazujące budowę typowej dla Śląska facji kulmowej wykształconych utworów.
Proponowany rezerwat przyrody Cygańska Góra leży w województwie opolskim w gminie Głubczyce. Znajduje się niedaleko drogi krajowej nr 38, łączącej Kędzierzyn Koźle z przejściem granicznym w Pietrowicach. Celem utworzenia rezerwatu ma być zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemów lasów liściastych. Naukowcy stwierdzili występowanie tam podgórskiej dąbrowy acydofilnej i fragmenty kwaśnej buczyny. Teren znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Prudnik.
Prowadzone są tam tylko cięcia przygodne ze względu na wymogi bezpieczeństwa, głównie we fragmentach z udziałem gatunku jesion, ze względu na zamieranie. Na obszarze zbliżonym do granic projektowanego rezerwatu wytypowano drzewostany referencyjne z odstąpieniem od użytkowania - informuje Rafał Kasza z Nadleśnictwa Prudnik.
Obecnie w województwie opolskim znajduje się 36 rezerwatów przyrody. Wśród nich są obszary chronione, obejmujące tereny pogórnicze. Np. rezerwat Góra Gipsowa koło Kietrza położony jest na zboczu wzgórza, gdzie do 1972 r. prowadzono podziemną eksploatację gipsu. Natomiast rezerwat przyrody Góra Św. Anny obejmuje fragment byłego kamieniołomu nefelinitu i wapienia. W bezpośrednim sąsiedztwie czynnej kopalni odkrywkowej od 2012 r. istnieje rezerwat Olszak w Jarnołtówku.