JSW dba o przyszłe kadry

Autor: JD
  
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) po raz trzeci przyznała specjalne stypendia
najlepszym uczniom szkół o profilu górniczym w regionie. W tym roku stypendia otrzymało 33 uczniów ze szkół w Knurowie, Jastrzębiu–Zdroju, Ornontowicach, Czerwionce-Leszczynach oraz w Pawłowicach.
Nagrody specjalne trafiły do trzech najlepszych uczniów klas górniczych z każdej szkoły objętej porozumieniem o współpracy.
Wysokość stypendiów to: 1,5 tys. zł, 1 tys. zł oraz 800 zł.
Podobnie jak przed rokiem, ze względu na pandemię, uroczystości ograniczono do symbolicznego spotkania z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.
Stypendiami obdarowano sześciu uczniów tej szkoły - trzech uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz trzech najlepszych uczniów Technikum Górniczego. Czeki oraz upominki wręczyli uczniom Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej oraz Zbigniew Czarnecki, dyrektor KWK Budryk.
- Gratuluje Wam doskonałych wyników w nauce - zwrócił się do uczniów Artur Wojtków, wiceprezes JSW. - Osiągnęliście najlepsze wyniki wśród ponad tysiąca uczniów z klas o profilu górniczym, nad którymi  patronat objęła Jastrzębska Spółka Węglowa. Szczególne gratulacje należą się Wojciechowi Bialucha, uczniowi trzeciej klasy technikum, który osiągnął najwyższą średnią (5,85) wśród wszystkich uczniów, którzy otrzymali w tym roku stypendium - powiedział wiceprezes Wojtków. Na zakończenie spotkania wiceprezes Wojtków zapewnił, że w przyszłym roku program stypendialny będzie kontynuowany.
Wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach oprócz Wojciecha Bialucha wyróżnieni zostali: Marek Ćmok, Marcin Ćmok, Damian Wojtaszek, Dariusz Widuch oraz Jakub Grzegorzyca.
Program dla ponad 1000 uczniów
Programem stypendialnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej objętych jest ponad 1000 uczniów szkół o profilu górniczym. Dodatkowo od trzech lat JSW wyróżnia uczniów, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.
Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.
Węgiel wydobywany przez Grupę JSW - w tym głównie węgiel koksowy - wykorzystywany jest w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Produkowany przez Grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i w Indiach.