Świt Australijskiego górnictwa

Portal gospodarka i ludzie  autor: Adam Maksymowicz

Najważniejsze australijskie czasopismo górnicze „Australian Resources & Investment”
stwierdza (9.07.2021 r.), że wyzwania dotyczące zaopatrzenia w minerały krytyczne dla potrzeb przemysłu samochodów elektrycznych oraz odnawialnych źródeł energii stwarzają nowe możliwości dla rozwoju górnictwa tego kraju. Te możliwości oceniane są jako dopiero „świt”, czyli początek globalnej ekspansji tego górnictwa.
Dla obserwatorów rynku mineralnego brzmi to jak futurologiczna prognoza oparta bardziej na życzeniach, aniżeli na realiach. Szczególnie w sytuacji, kiedy Australia jest już drugim po Chinach dostawcą wszelkich surowców poszukiwanych na całym świecie. Jednakże prezentowana w tym czasopiśmie analiza brytyjskiego koncernu górniczego Rosskill specjalizującego się w dostawach minerałów krytycznych przedstawia racjonalne uzasadnienie dla tytułowego „świtu” australijskiego górnictwa.
Australia i reszta świata
Podkreśla się w niej, że  ciągły sukces Australii ma silne powiązania z resztą świata. Chociaż Australia może wydobywać i przetwarzać minerały, nie może działać w próżni. Relacje nawiązane przez rząd australijski ze Stanami Zjednoczonymi, ukierunkowane na strategiczne poszukiwania i pozyskiwanie surowców krytycznych, stwarzają możliwości, które mogą być bardzo korzystne dla australijskich firm.
W przyszłości bliskie stosunki z Europą mogą przynieść wielkie obopólne korzyści. Komisja Europejska nakreśliła ścieżkę rozwoju elektromobilności, ale w Europie brakuje surowców potrzebnych do utworzenia w pełni wewnątrz europejskiego łańcucha minerałów wydobywanych i przetwarzanych w Australii, które mogłyby być dostarczane na szybko rozwijający się rynek europejski. W tym kontekście australijskie górnictwo minerały te dostarczać będzie również do Polski.
Rząd wspiera górnictwo
Brytyjska analiza dotycząca perspektyw rozwojowych oparta została na kilka dni wcześniejszym oświadczeniu australijskiego rządu (Global Resources Statement promotes Australia to the Word - Minister for Resources, Water and Northern Australia, 3.06.2021 r.). Dokument ten promuje Australię jako wiarygodnego, odpowiedzialnego i gotowego dostawcę surowców mineralnych i energii dla całego świata.
Z tej okazji minister zasobów i wody Australii Północnej Keith Pitt powiedział, że rząd realizuje globalną strategię dotyczącą zasobów. Powiedział on, że „Strategia ta zapewni, że nasz sektor zasobów pozostanie odporny na wstrząsy handlowe, zdywersyfikuje nasze rynki eksportowe i zwiększy naszą globalną konkurencyjność”.
Oświadczenie rządu Australii stwierdza, że „Eksport surowców z Australii pobił rekordy w ciągu ostatnich dwóch lat i przewiduje się, że w latach 2020-21 osiągnie 296 miliardów dolarów, pomimo pandemii, która spowolniła globalny wzrost”. Jednocześnie rząd przeznaczył ok. 20 mln dol. na wsparcie prywatnych firm poszukujących surowców na terenie tego kraju.
Trzeba zaznaczyć, że cały przemysł wydobywczy tego kraju jest sprywatyzowany, a rządowe poparcie dla sektora surowcowego wynika z kilku podstawowych przesłanek, którymi są jego dochody z podatków, likwidacja bezrobocia, a nawet import zagranicznych specjalistów w tej branży, oraz wzrastający dobrobyt jego obywateli, co przekłada się na polityczne poparcie dla rządu.