Strefa Carnall - zespół zabytkowych

Trybuna Górnicza  autor: MD

powierzchniowych zabudowań kopalnianych z przełomu XIX i XX w.
Od lipca wszyscy entuzjaści industrialnej turystyki mogą dopisać do swoich tras nową pozycję. Jest nią Strefa Carnall w Zabrzu. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce w piątek, 2 lipca.
Strefa Carnall, będąca częścią historycznej Kopalni Królowa Luiza, to zespół zabytkowych, powierzchniowych zabudowań kopalnianych z przełomu XIX i XX w. Poprzemysłowe budynki zostały zrewitalizowane na przestrzeni kilku lat. Ostatni, największy etap prac, został zrealizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jako część dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska”. Projekt o łącznej wartości przekraczającej 115 mln zł, 
zabudowań strefy Carnall, objął m.in. remont gmachu naukowego MGW i utworzenie w Chorzowie Muzeum Hutnictwa.
Dzięki zakończonym pracom, wśród zabrzańskich, niedostępnych do tej pory obiektów należy wymienić m.in. maszynownię szybu Prinz Schönaich ze zlokalizowaną w niej unikatową wystawą dedykowaną ratownictwu górniczemu i zagrożeniom w kopalniach. Ponadto dawny warsztat elektryczny zmienił się w pokazową kuźnię i miejsce do przeprowadzania konserwacji wyposażenia Muzeum. Dodatkową atrakcją jest wyremontowana parowa maszyna wyciągowa szybu Carnall, czynna niezmiennie od 1915 r.
Należy dodać, że oddanie turystom strefy Carnall to symboliczne zakończenie kilkunastu lat prac rewitalizacyjnych prowadzonych w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza i Kopalnia Guido. Dzięki temu w Zabrzu działa 30 obiektów znajdujących się w 6 lokalizacjach, a ponadto udostępniono 10 km podziemnych tras turystycznych.
W czasie piątkowego otwarcia prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu dr Piotr Buchwald przekazał do zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu najcenniejszą Odznakę Honorową przyznawaną za szczególne zasługi dla ratownictwa górniczego – Złoty Krzyż Maltański. Ponadto ratownicy z CSRG zorganizowali pokaz sprzętu używanego w czasie akcji ratowniczych.