W JSW wydobycie w drugim kwartale

Portal gospodarka i ludzie  autor: JM

 W drugim kwartale 2021 r. zakłady Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowały
 
łącznie 3,45 mln t węgla. To oznacza, że produkcja była wyższa o ok. 1,4 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz wyższa o 32,8 proc. niż w minionym roku - choć należy pamiętać, że na ubiegłoroczny słaby wynik miała wpływ pandemia.
Jak poinformowała w komunikacie JSW produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,78 mln t (była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r. o ok. 0,2 proc, a w stosunku do drugiego kwartału 2020 r. wyższa o ok. 32,5 proc.), natomiast produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,67 mln t (była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r. o ok. 7,1 proc., a w stosunku do drugiego kwartału 2020 r. wyższa o ok. 33,7 proc.).
Jeśli chodzi o sprzedaż węgla ogółem, to w raportowanym okresie wyniosła ona ok. 3,77 mln t – mniej niż w pierwszym kwartale 2021 r. o ok. 1,3 proc., a w porównaniu do drugiego kwartału 2020 r. o ok. 27,3 proc. W przypadku węgla koksowego sprzedaż wyniosła ok. 3,07 mln t (więcej o ok. 2,7 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r. oraz więcej o ok. 26,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku), natomiast jeśli chodzi o węgiel do celów energetycznych było to ok. 0,70 mln t (mniej o ok. 15,9 proc. niż poprzednim kwartale oraz więcej o ok. 32,5 proc. niż w analogicznym okresie minionego roku). Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w drugim kwartale 2021 r. ok. 68 proc. wolumenu ogółem.
Produkcja koksu ogółem w drugim kwartale 2021 r. wyniosła 0,93 mln t i była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r. o ok. 1,1 proc., a w stosunku do drugiego kwartału 2020 r. odnotowała wzrost o ok. 27,2 proc. Sprzedaż koksu ogółem w raportowanym okresie wyniosła 0,87 mln t i była niższa w porównaniu do poprzedniego kwartału o ok. 13,9 proc., a w stosunku do analogicznego okresu minionego roku wyższa o ok. 34,2 proc.