Kopalnia nie podjęła wydobycia

 Portal gospodarka i ludzie  autor: TRz

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska oświadczyło, że w związku z nierozpoczęciem
w terminie eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Heddi II w Ścinawce Średniej koło Radkowa, podjęte zostały bezzwłocznie kroki, wynikające z obowiązującego Prawa geologicznego i górniczego.
Kopalnia Heddi II miała być pierwszą nową kopalnią węgla kamiennego w polskiej części Sudetów, zbudowaną w XXI w. Inwestycji podjęła się spółka Nexano Minerals, zarejestrowana w 2014 r. przez katowicki sąd. W Katowicach spółka miała też swą siedzibę do 2019 r., kiedy to przeniesiono ją do Ścinawki Średniej.
W 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. W kwietniu 2018 r. Ministerstwo Środowiska wydało koncesję wydobywczą. Zasoby przemysłowe węgla oszacowano na 320 973 t. W kwietniu 2019 r. zatwierdzony został plan ruchu dla kopalni. Początkowo koncesja przewidywała rozpoczęcie wydobycia w ciągu 12 miesięcy od jej wydania. Później zmieniono jej zapisy, wydłużające ten termin.
Nie został on jednak dotrzymany. Jak wynika z informacji uzyskanych w Wyższym Urzędzie Górniczym, kontrola przeprowadzona w maju 2021 r. wykazała, że kopalnia ta nie podjęła wydobycia węgla kamiennego. Tym razem przedsiębiorca nie postarał się o kolejne wydłużenie terminu zapisanego w koncesji.
- Organ koncesyjny nie dokonywał zmian w koncesji udzielonej w celu eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Heddi II. W obowiązującym brzmieniu koncesji, przedsiębiorca powinien rozpocząć wydobycie w maju 2021 r. Z powodu braku informacji o przystąpieniu do wydobywania kopalin, organ koncesyjny bezzwłocznie rozpoczął stosowne procedury wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze - poinformował nas Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Zgodnie z zapowiedziami, kopalnia Heddi II miała podjąć wydobycie na terenie Ścinawki Średniej pod polami i łąkami - tak, aby nie dochodziło do uszkodzeń budynków.
Ścinawka Średnia leży w powiecie kłodzkim pomiędzy Górami Stołowymi a wschodnim krańcem Gór Kamiennych. W miejscowości tej przed drugą wojną światową wydobywany był węgiel kamienny. W przeszłości funkcjonowała tu także elektrownia węglowa, zamknięta w czasach PRL.