Famur przeprowadził skup akcji własnych

 Autor: JD
 
Famur podsumował skup akcji własnych ogłoszony 1 września 2021 r. Głównym założeniem
programu było umożliwienie akcjonariuszom wyjścia z inwestycji, szczególnie tym, którzy nabyli akcje Famuru ze względu na przyjętą w poprzedniej strategii politykę dywidendową.
Cena oferowana w wezwaniu do programu odpowiadała średniej z notowań z ostatnich trzech miesięcy przed ogłoszeniem wezwania do zapisów.
Można więc było przyjąć, że jest to wycena rynkowa tradycyjnego biznesu spółki, uwzględniającego ostatnie gwałtowne zmiany w rządowych i globalnych planach dotyczących transformacji gospodarek w kierunku zeroemisyjnym.
Niewykorzystane środki finansowe pochodzące z programu skupu akcji własnych zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju spółki, zgodnie ze zmodyfikowanymi kierunkami strategicznymi przeistaczania się spółki w holding inwestujący w zieloną transformację.
Przypomnijmy, że na początku września Famur zaprosił akcjonariuszy do składania ofert zbycia nie więcej niż 27.934.000 akcji własnych po cenie 2,50 zł za sztukę. Skup realizowany był w dniach od 6 do 17 września 2021 r. W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 82.539 akcji spółki.
Nabyte akcje własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
Obecnie stawiamy na zdywersyfikowany rozwój Grupy Famur i wzrost wartości w długim terminie poprzez inwestycje w perspektywiczne branże, w szczególności związane z zieloną transformacją energetyczną w tym między innymi w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej jednocześnie dostosowując struktury naszych aktywów górniczych oraz działania operacyjne w tym obszarze, do zmian zachodzących na rynku globalnym - podkreśla Mirosław Bendzera, prezes zarządu Famuru. - Obecnie naszym celem jest dynamiczne zwiększanie udziału w rynku PV oraz zbudowanie znaczącej pozycji w tym sektorze. Dodatkowo, zgodnie z ogłoszonymi kierunkami strategicznymi w maju br., chcemy zaangażować się w inne projekty związane z trendami transformacji energetycznej, takie jak, m.in.: energia wiatrowa, kogeneracja, magazyny energii i elektromobilność, czy sektor HVAC - dodaje Bendzera.
Wskazuje przy tym, że rozwój Grupy w nowych kierunkach będzie wymagał w kolejnych latach reinwestycji zysków.
Mocne wejście w zieloną transformację
- Dlatego rozumiejąc, że tak istotna zmiana w polityce dywidendowej może nie korelować z założeniami niektórych akcjonariuszy Famuru, zaproponowaliśmy uruchomienie dedykowanego programu skupu akcji własnych - wskazał Bendzera. - Program ten zakończył się niską partycypacją naszych akcjonariuszy, co odbieramy jako akceptację dla przedstawionych w maju br. zmodyfikowanych kierunków strategicznych rozwoju Grupy Famur i wyraz zaufania do wprowadzanych zmian - dodaje prezes Famuru.
Cena oferowana w wezwaniu do programu odpowiadała średniej z notowań z ostatnich trzech miesięcy przed ogłoszeniem wezwania do zapisów. Można więc było przyjąć, że jest to wycena rynkowa tradycyjnego biznesu spółki, uwzględniającego ostatnie gwałtowne zmiany w rządowych i globalnych planach dotyczących transformacji gospodarek w kierunku zeroemisyjnym.
Niewykorzystane środki finansowe pochodzące z programu skupu akcji własnych zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju spółki, zgodnie ze zmodyfikowanymi kierunkami strategicznymi przeistaczania się spółki w holding inwestujący w zieloną transformację.