Pogłębianie szybu IV

Portal gospodarka i ludzie  autor: KAJ

 związane jest z udostępnieniem nowego złoża węgla koksowego Pawłowice 1, najbardziej perspektywicznego dla kopalni Pniówek (JSW)
Dobiegła końca kolejna ważna inwestycja w polskim górnictwie, tym razem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związana jest z udostępnieniem nowego złoża węgla koksowego Pawłowice 1, najbardziej perspektywicznego dla kopalni Pniówek.
Zadanie realizowane w konsorcjum przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze ROW-JAS zostało zrealizowane zgodnie z planem.
Szyb IV kopalni Pniówek powstał w latach 70. XX w. Jest szybem wydechowym, którego głównym zadaniem jest odprowadzanie zużytego powietrza z dołu kopalni. Obudowa szybu, którego średnica wynosi 7,5 m, została wykonana w całości z betonu. W 2016 r., z uwagi na konieczność udostępnienia nowych złóż oraz poprawę efektywności przewietrzenia kopalni, opracowano koncepcję pogłębiania szybu, która pozwoliła na ograniczenie nakładów oraz skrócenie czasu realizacji robót górniczych. W 2017 r. rozpoczęto realizację przedsięwzięcia. Pierwszy etap pogłębianie szybu IV zakładał wykonanie otworu wielkośrednicowego wraz z wnęką do planowanego wlotu szybowego poziomu 856. W drugim etapie należało zrealizować zadanie głębienia szybu bez otworu wielkośrednicowego do poziomu 969.
Pogłębianie szybu związane jest też ściśle z udostępnieniem nowego złoża węgla koksowego Pawłowice 1, najbardziej perspektywicznego dla Pniówka. Jego zasoby szacowane są na 54,3 mln t do głębokości 1140 m i na 90 mln t do głębokości 1300 m. Dzięki nim żywotność kopalni zostanie przedłużona do 2051 r., choć istnieje też możliwość dalszego wydłużenia działalności górniczej poprzez udostępnienie i zagospodarowanie zasobów tego samego złoża do głębokości 1300 m. Złoże Pawłowice 1 to w 70 proc. pokłady najwyższej jakości węgli ortokoksowych typu 35. Resztę – jak ocenili geolodzy – stanowią pokłady węgli koksowych typu 34. Umożliwi również w perspektywie kolejnych lat dotarcie do 23 ścian eksploatacyjnych, zlokalizowanych na poziomach 830 oraz 1000.
Na dnie szybu IV wmurowano kapsułę wraz z meldunkiem o zakończeniu inwestycji i jak każe górnicza tradycja, butelką wybornego trunku.