W GIG wręczono promocje doktorskie

autor: MD 

 Tegoroczne uroczystości barbórkowe mają wymiar zdecydowanie symboliczny.
Winna jest temu pandemia. Dlatego też bez zaproszonych gości, z zachowaniem dystansu i w maseczkach odbyła się w poniedziałek, 29 listopada, w Głównym Instytucie Górnictwa akademia, na której odbyły się promocje doktorskie oraz wręczono odznaczenia państwowe oraz te ustanowione przez GIG.
Przybyłych gości przywitał dyrektor GIG prof. Stanisław Prusek, który przypomniał, że po raz pierwszy w historii Instytutu akademia będzie miała charakter hybrydowy. Stacjonarnie uczestniczyli w niej pracownicy GIG oraz doktoranci, a za pośrednictwem transmisji w serwisie YouTube mogły ją obejrzeć pozostałe zainteresowane osoby.
Prof. Prusek wskazał, że kończący się rok był czasem wielu wydarzeń m.in. wzrostu cen surowców i energii, rosnącej inflacji, ciągłego zagrożenia ze strony koronawirusa oraz kryzysu na naszej wschodniej granicy. Wskazał także że w 2021 r. miały miejsce wydarzenia istotne dla obecnej i przyszłej działalności GIG. Wymienił tu m.in. na zatwierdzenie przez Radę Ministrów Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., podpisanie umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce, przyjęcie pakietu Fit for 55, przyjęcie Polskiej Strategii Wodorowej oraz konferencję klimatyczną COP26 w Glasgow.
 Instytut ze swoim potencjałem naukowo-badawczym zamierza aktywnie uczestniczyć w procesie zmian - wynikających z wymienionych wydarzeń - jakie będą zachodzić w gospodarce, a w szczególności energetyce, przemyśle węglowym czy też w regionach górniczych. Przykładem naszego zaangażowania w proces transformacji był aktywny udział w opracowaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji dla sześciu regionów węglowych w Polsce – powiedział prof. Prusek. Dodał, że GIG uczestniczył także w opracowaniu Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji.
Szef GIG przedstawił także obecny potencjał jednostki. Obecnie w Instytucie zatrudnionych jest 477 pracowników w tym: 11 profesorów tytularnych, 17 doktorów habilitowanych i 105 doktorów. Ponadto w strukturze funkcjonuje 18 akredytowanych laboratoriów.
W br. w ramach działalności statutowej realizujemy 25 zadań badawczych dotyczących efektywnego wytwarzania energii, inżynierii i monitoringu środowiska, zarządzania ryzykiem czy opracowanie specjalistycznych materiałów do zastosowania w przemyśle. Realizujemy 57 projektów w tym z czego większość stanowią projekty międzynarodowe – powiedział szef GIG. Dodał, że w br. Instytut otrzymał 20 patentów oraz zgłosił 17 nowych rozwiązań do Urzędu Patentowego. Prof. Prusek poinformował również, że do końca zbliżają się prace nad strategią Instytutu do roku 2025 w perspektywą do roku 2030.
Przed ceremonią wręczenia promocji doktorskich prof. Prusek przyznał, że bardzo cieszy go liczba pracowników przemysłu , którzy uzyskali sotpień naukowy doktora nadany przez Radę Naukową GIG.
Świadczy to o dobrej współpracy nauki i przemysłu – podsumował.
Ceremonię wręczenia stopni naukowych poprowadzili szefowa Rady Naukowej GIG prof. Izabela Jonek-Kowalska oraz prof. Prusek. Promocje dotyczyły roku 2020 i 2021. Ponieważ w ub.r z powodu pandemii ceremonia nie odbyła się.
Jako pierwszy nadany został stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Otrzymał go dr hab. inż. Paweł Baran - pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej.
Potem nadano stopnie doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Otrzymali je: Sławomir Tomasiewicz, Magdalena Cempa, Tadeusz Rutkowski, Kamil Stańczyk, Janina Świątek, Andrzej Słowik, Maciej Weiss, Tomasz Konwerski,  Jacek Krupanek,  Damian Gierad, Sławomir Siwek,  Krzysztof Misz, Łukasz Matuszek, Adam Lyczko, Janusz Smoliło, Katarzyna Wołoszczuk, Patrycja Waszczuk, Krzysztof Samolej, Marek Więckowski, Jerzy Szpalerski, Tomasz Rogala, Krzysztof Król, Tomasz Sołtysiak oraz Do Van Hoang.
Niestety nie wszyscy mogli osobiście odebrać promocję doktorską i wziąć udział w ceremonii nadania. W imieniu nowych doktorów głos zabrał Paweł Baran, który podziękował szczególnie promotorom za opiekę, pomoc i mobilizację przy pisaniu prac naukowych.
W czasie akademii wręczono także odznaczenia państwowe czyli Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę i oraz odznaczenia ustanowione przez GIG.