Siarka z nowych odwiertów

autor: Tomasz Rzeczycki

Dwa spośród nowych odwiertów, wykonanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w 2021 r.,
pozwalają na pozyskiwanie siarki ze złoża węglowodorów. Spółka poczyniła też pewne inwestycje związane z przewozem tego surowca. Łącznie w 2021 roku PGNiG wyprodukowało 49,12 tys. ton siarki.
- Siarkę pozyskujemy w instalacjach kopalnianych KRNiGZ Dębno, KRNiGZ Zielin i KRNiGZ Lubiatów z siarkowodoru wydobywanego wraz z ropą naftową i gazem ziemnym. Nowe odwierty, z których pozyskiwano siarkę w 2021 roku, to Wielichowo-8 na złożu Wielichowo i Brońsko-30 na złożu Brońsko – informuje Biuro Prasowe PGNiG.
Wspomniane złoża Brońsko i Wielichowo znajduje się w Wielkopolsce.
W 2021 r. w PGNiG nie odnotowano żadnych incydentów, wypadków, wycieków, zdarzeń związanych z wydobyciem, produkcją czy transportem siarki. Surowiec ten dostarczany jest do odbiorców transportem kolejowym.
W 2021 r. w Oddziale PGNiG w Zielonej Górze zostały zakupione dwie nowe cysterny do przewozu płynnej siarki.
Siarka jest jednym z produktów ubocznych wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Ale niejedynym. Oprócz niej ze złóż węglowodorów pozyskiwane są np. azot i hel.