PGG podsumowała rok

autor: JM

Wydobycie przekroczyło 23 mln ton
W minionym roku kopalnie Polskiej Grupy Górniczej wydobyły (netto) ponad 23 mln t węgla. Jak poinformowali przedstawiciele PGG oznacza to, że spółka z powodzeniem wykonała założenia Plan Techniczno-Ekonomiczny na 2021 rok, a jego kluczowe założenia, czyli sprzedaż i produkcję węgla udało się zrealizować z nadwyżką.
Jak wynika z komunikatu spółki sprzedaż wyniosła 24,3 mln t (104,5 proc. planu), co wpłynęło na zwiększenie przychodów ze sprzedaży (111,8 proc.). Wzrosła sprzedaż węgli wysokomarżowych: w sortymentach grubych i średnich sprzedano o 288 tys. t węgla więcej niż założono w PTE.
W 2021 r wykonano łącznie 87,3 km podziemnych wyrobisk, zaś w kopalniach funkcjonowały średnio 34 ściany produkcyjne. W minionym roku spółka przeznaczyła globalnie na inwestycje 2,1 mld zł.
Spółka podsumowała też najważniejsze inwestycje. W lutym 2021 r. w rybnickiej kopalni ROW-Ruch Chwałowice uruchomiono nowoczesną, zrobotyzowaną linię paczkującą ekogroszku Pieklorz o wydajności ponad 200 t na dobę, czyli 50 tys. ton rocznie.
Zrealizowano także zadania inwestycyjne w zakładzie przeróbczym znajdujących się w strukturach kopalni Piast-Ziemowit (rejon Wola), które pozwoliły na zwiększenie dostępnego wolumenu węgli kwalifikowanych spełniających normy emisyjności dla kotłów klasy 5 i Ecodesign. Ich całkowita produkcja w 2021 r. wyniosła blisko 385 tys. ton w tym 73 tys. ton stanowiły ekopaliwa konfekcjonowane (razem ekogroszki i ekomiał Greenpal). Z kolei pod koniec roku na rynku pojawiły się pierwsze pilotażowe dostawy Karolinki. Produkt jest mieszanką wyselekcjonowanych węgli z kopalń PGG., zawierającą (w ok. 15 proc.) specjalny dodatek antysmogowy – odgazowany uprzednio tzw. „blue coal”, czyli „błękitny węgiel”. W porównaniu z tradycyjnymi ekogroszkami (których parametry są o wiele przyjaźniejsze dla środowiska niż w przypadku typowego węgla zasypowego) nowe paliwo gwarantuje jeszcze co najmniej 30-procentową redukcję zanieczyszczeń, w tym pyłów.
W marcu zeszłego roku w łaziskiej kopalni Bolesław Śmiały ruszyła nowoczesna instalacja do granulowania najdrobniejszych ziaren węgla, która rozwiązuje problem zagospodarowania kłopotliwych produktów ubocznych z procesu wzbogacania węgla w PGG.
Na koniec 2021 r. stan zapasów węgla w PGG zmniejszył się do 987 tys. t, co znaczy, że spółka pozbyła się ze zwałów aż o ponad milion ton węgla więcej, niż przewidywano wcześniej.
Przedstawiciele PGG podkreślają, że spółka jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2021 r. w PGG pracowało 36,8 tys. osób, co stanowi ponad 50 proc. zatrudnionych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Spółka jest też największym producentem węgla w UE.
Skalę działalności PGG obrazują także poziomy regulowanych zobowiązań. Spółka w 2021 r. zapłaciła prawie 3 mld zł zobowiązań publicznoprawnych i 118 mln zł do budżetów gminnych. Otoczenie spółki - dostawcy dóbr i usług w ramach regulowania bieżących zobowiązań handlowych otrzymali prawie 4,9 mld zł.
Przedstawiciele PGG wymieniają też ważne dla spółki projekty dla pożytku pracowników i otoczenia społecznego. Utworzono m.in. Fundusz Prewencyjny, udzielając w ramach umowy zawartej z PZU Życie dodatkowego wsparcia finansowego pracownikom poszkodowanym w wypadkach i członkom ich rodzin. Sumą prawie 2 mln zł sfinansowano m.in. procedury diagnostyczne, rehabilitacyjne, zabiegi operacyjne, sprzęt protetyczny i specjalistyczne urządzenia podnoszące bezpieczeństwo pracy i jakość opieki medycznej, jak np. defibrylatory, AED, kardiomonitory, elektrokardiografy, apteczki, nosze, wózki dla chorych.
Ponadto rozszerzona została opieka PGG i PZU Życie z dostępem do prywatnej opieki medycznej. Objęła ona nie tylko obecnych, ale też około tysiąca byłych pracowników spółki na zasadzie kontynuacji ubezpieczenia grupowego. Wspólnie z TUW PZUW przeprowadzono także kampanię edukacyjno-informacyjną „Stan epidemii – dobre praktyki”, w ramach której kupiono m.in. maski wielokrotnego użytku, 150 urządzeń do dezynfekcji rąk, zapas środków odkażających.
Spółka odpowiedziała również na wezwanie resortu zdrowia. W ciągu całego 2021 r. ratownicy górniczy PGG wspomagali szpitale covidowe utworzone w regionie. Firma zaangażowała się też w profilaktykę i promocję szczepień. Począwszy od czerwca 2021 r. ponad 7 tys. pracowników spółki i członków i rodzin wzięło udział w zakładowej akcji szczepień przeciwko Covid-19, przyjmując w dwóch turach preparat Comirnaty (BioNTech Pfizer). W PGG przeprowadzono także trzy duże akcje informacyjne dotyczące profilaktyki COVID – 19.