Silesia z kolejnym kontraktem

Prywatnej kopalni sprzyjają wysokie ceny węgla

Adam Sofuł
Bumech poinformował, że jego spółka zależna - Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" – zawarło umowę z podmiotem krajowym na dostawy węgla. Wartość kontraktu to 45 mln zł.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla energetycznego w sortymencie Miał-II-A w klasie 20MJ. Dostawy węgla realizowane będą do 31 grudnia 2022 roku, w oparciu o miesięczne harmonogramy dostaw, z wykorzystaniem transportu kolejowego na warunkach FCA wagon stacja nadania Czechowice-Dziedzice – czytamy w komunikacie Bumechu.
Jak informuje spółka, szacowane przychody z tytułu tej umowy powinny wynieść około 45 mln zł, zastrzega jednak, że kwota ta może ulec przeszacowaniu w wyniku ostatecznego przeliczenia faktycznie dostarczonej ilości i parametrów węgla oraz cen kontraktów API2-ARA w okresie realizacji dostaw.
Wartość umowy w okresie jej obowiązywania będzie zmienna, ze względu na oparcie formuły cenowej realizacji kolejnych dostaw w ramach umowy na bazie kontraktów terminowych API2-ARA - podkreśla spółka.
O skali możliwych zmian cen mogą świadczyć podpisane przez Silesię kilka dni temu aneksy do dwóch umów na sprzedaż węgla energetycznego, które zostały zawarte w 2018 i w 2019 roku, z krajową spółką, będącą częścią europejskiego koncernu energetycznego. Aneksy zwiększyły cenę sprzedaży surowca o ok. 44 proc.
Bumech ocenia, że za sprawą wysokich cen węgla w tym roku przychody kopalni mogą wzrosnąć dwukrotnie, do ponad 800 mln zł.