Po roku przerwy

 autor: MD

 szyb Daniłowicza będzie znowu dostępny dla turystów
W piatek, 2 grudnia, w Kopalni Soli Wieliczka odbędą się uroczystości barbórkowe. W ich ramach zaplanowane jest nabożeństwo i akademia, a także jeszcze jedna szczególna uroczystość. 
Jak podały służby prasowe kopalni, msza rozpocznie się o godz. 17.00. Natomiast początek akademii, która odbędziwe się w komorze Warszawa 125 m pod ziemią,  zaplanowano na godz. 19.00. Ponadto w czasie barbórkowych uroczystości ma odbyć się uroczyste poświęcenie szybu Daniłowicza, który po roku prac zabezpieczających znów służy m.in. turystom, gościom i pracownikom. Ta uroczystość odbędzie się przed nabozeństwem, ok. godz 16.30 na nadszybiu. W jej ramach zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa.
Szyb Daniłowicza został zamknięty dla ruchu turystycznego w listopadzie ub.r. Było to związane z remontem jego górnego odcinka.
Historia szybu Daniłowicza sięga XVII w., a dokładniej roku 1635. Był to wówczas jeden z 8 nowych szybów, którym wydobywano sól na powierzchnię. Wówczas pełnił niezwykle ważną funkcję produkcyjną. Znajdował się w najdogodniejszym położeniu, co umożliwiało intensywną eksploatację soli. Oprócz tego od końca XVIII wieku szybem Daniłowicza podróżowały coraz większe grupy turystów przyjeżdżających do Wieliczki z całego świata.
Szyb zawdzięcza swoją nazwę żupnikowi-dzierżawcy Janowi Mikołajowi Daniłowiczowi, który pełnił rolę zarządcy kopalni w latach 1640-42. W 1887 r. szyb kopalniany przemianowano na szyb Arcyksięcia Rudolfa na pamiątkę jego odwiedzin, jednak do pierwotnej nazwy powrócono w 1918 r. W XIX w. wielicka kopalnia zakończyła działalność produkcyjną, ale to nie oznaczało zaprzestania korzystania z szybu Daniłowicza. Od tego czasu pełni już funkcję wyłącznie komunikacyjną, prężnie obsługując ruch turystyczny. Zabiera ich na głębokość aż 135 metrów.