Podziemna msza

 autor: TRz

 barbórkowa w Złotym Stoku
Msza święta w podziemiach, występ orkiestry i oprowadzanie po zakamarkach kopalni - tak przedstawia się plan tegorocznej Barbórki, jaką organizuje Kopalnia Złota w Złotym Stoku.
- Msza będzie tak jak zawsze od dwudziestu lat w podziemiach sztolni Gertruda. sprawować ją będą ksiądz proboszcz i wikary. Będzie też orkiestra ze Złotego Stoku, którą prowadzi Daniel Wrona - opowiada Elżbieta Szumska, właścicielka większości udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Turystycznych Kopalnia Złota sp. z o.o.
Barbórkowa msza ma zostać odprawiona w niedzielę 4 grudnia o godzinie 16. Sprawowana będzie w intencji wszystkich górników oraz pracowników złotostockiej kopalni. Ołtarz i ławki dla wiernych ustawione zostaną w miejscu, gdzie od sztolni Gertruda odchodzi boczne odgałęzienie, stanowiące zapasowe wyjście na powierzchnię. Powinno się tam zmieścić około stu osób.
Po mszy świętej uczestnicy zostaną zaproszeni na oprowadzenie po zespole wyrobisk sztolni Gertruda. W tym roku przybyła tam tak zwana oś czasu, czyli plansze z chronologicznym przedstawieniem ważnych dla miasta i kopalni wydarzeń od średniowiecza do XXI wieku. Drugą tegoroczną nowością są prezentowane w labiryncie dawnego składu materiałów wybuchowych fotografie o wymiarach 2 na 3 metry, podświetlone od tyłu. przedstawiają one zdjęcia z czasów, gdy kopalnia prowadziła wydobycie rudy arsenu, np.pierwszy wyjazd kopalnianej kolejki elektrycznej sztolnią Gertruda na powierzchnię.
Ze względu na niedzielną mszę, nie odbędzie się wejście z turystami do podziemi kopalni o godzinie 16. Takie rozwiązanie stosowane było także w poprzednich latach.
- Czasami się zdarzało, że turyści brali udział we mszy barbórkowej - mówi Elżbieta Szumska.
Złotostocka kopalnia po zakończeniu sezonu letniego przeżywa wyraźnie mniejsze oblężenie, niż podczas wakacji. W listopadzie 2022 r. zwiedziło ją 7 tysięcy osób. Było to zresztą rezultat wyższy od spodziewanego, gdyż zazwyczaj w przedostatnim miesiącu roku frekwencja oscylowała wokół pięciu tysięcy turystów.